Ziarul electronic al arădenilor

Monografii: Primii turişti la Moneasa şi normele impuse

arad-300x170111111Un alt raport al pretorului cezaro-crăiesc al plasei Buteni către împuternicitul cezaro-crăiesc al comitatului Arad, privind înaintarea listelor cu străinii care au vizitat staţiunea Moneasa, consemnează că evidenţe asemănătoare au fost trimise şi la Poliţia cezaro-crăiască din Viena şi la împuternicitul cezaro-crăiesc din Arad.

În anul 1854, luna iunie, trei persoane au vizitat băile Moneasa. Ele erau venite din Batanya, Arad şi Lököshaza. Fiecare vizitator a fost însoţit de un servitor.

În luna iulie, numărul vizitatorilor a crescut, atingând cifra de 28. Ei erau însoţiţi de 16 servitori. Aceştia au venit din Arad, Ghioroc, Batanya, Lökösháza, Seghedin, Zărand, Sebiş, Kikinda Mare şi Sânmartin.

În luna august, au fost 23 de vizitatori, însoţiţi de 4 servitori, care sunt de loc din Ineu, Chişineu-Criş, Nădab, Vinga, Lökösháza, Arad, Cintei, Vânători, Sebiş, Sânmartin.

Dintre cei 54 de vizitatori, în lunile iunie – august, 20 au fost femei, venite cu soţii lor, însoţite de fata de casă şi guvernantă, cum e cazul baronesei Simony.

Un alt exemplu, este soţia protopopului din Sebiş, Terentie Raţ, care venea cu soţul ei, însă fără servitori.

O situaţie interesantă a fost cea a studentului venit din Kikinda Mare, Mihai Stoikovits, care, probabil, fiind grav bolnav, a fost însoţit de două persoane (o gospodină şi verişoara sa).

La rubrica „ocupaţia vizitatorilor”, figurau următoarele înregistrări: soţie de pretor, pensionar, baron şi moşier, comerciant de făină, administrator de moşie, moşier, meşter pilar, notar, soţie de notar, student, soţie de protopop, baroneasă, protopop ortodox român şi romano-catolic, soţie de administrator de moşie, om de ştiinţă.

Raportul pe luna septembrie, elaborat cu ocazia închiderii sezonului la Moneasa consemnează prezenţa a 27 de vizitatori, nobilime comitatensă arădeană, care au avut o atitudine paşnică şi ordonată. Bolnavii au fost vizitaţi de medicul staţiunii Bittner Emeric.

Bunul mers a fost coordonat de reguli pentru a menţine ordinea în staţiunile balneare existente pe teritoriul circumscripţiilor din Oradea.

Normele erau următoarele:

-folosirea liberă a băii este admisă tuturor celor care şi-au achitat taxa fixată pentru utilizarea băii;

– fiecare vizitator al băii este obligat cu ocazia sosirii sale la staţiunea balneară de a se prezenta la proprietarul staţiunii, respectiv la arendaşul acesteia, pentru a declara: numele său, starea civilă, domiciliul, precum şi pentru a-i înregistra în condica străinilor, care va fi verificată de inspectorul băii, zilnic;

– este o obligaţie a vizitatorilor de a îngriji fiecare vană; după folosire să fie complet golită şi să fie curăţată cu perii, înainte de a se pregăti o nouă baie;

– vizitatorul este liber să fie prezent la umplerea vănii sale, de a se convinge de curăţenia ei şi de a stabili gradul de temperatură a apei;

– dacă vreun vizitator primeşte o vană deja umplută şi are bănuiala fondată că apa parţial a fost deja folosită, atunci are dreptul de a cere golirea vănii şi umplerea ei din nou;

– arendaşul băii are obligaţia menţinerii curăţeniei camerelor de baie şi a garniturilor, de a se îngriji de utilitatea lor şi de curăţenia vănilor, iar vizitatorii sunt obligaţi să menţină curăţenia în camerele de baie şi a mobilierului existent înăuntru;

– vizitatorii care nu au costume de baie să fie prevăzuţi cu ele în schimbul unei plăţi; costumele murdare şi umede să fie restituite vizitatorului şi în locul lor trebuie să primească haine uscate şi curate;

– în caz de îmbolnăvire subită, ca să se poată acorda primul ajutor îndată, trebuie să se ţină aşa-numita „hoffmani” şi să sufle în cornul de cerb, pus la dispoziţie;

– în fiecare cameră de baie trebuia să fie instalată la un loc potrivit o sonerie de tras;

– taxele costumelor de baie şi ale băilor, fiecare separat, trebuie să fie afişate într-un loc public, pentru a le putea oricine folosi.

Aceste reguli trebuiau să fie afişate în casa cu vănile, în anumite locuri bătătoare la ochi şi să fie supravegheate pentru a nu fi rupte.

sursa: Felicia Aneta Oancea, Spiridon Groza, Moneasa, monografie istorică, editura Gutenberg Univers 2007

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.