Ziarul electronic al arădenilor

Ministrul Educaţiei: Teme pentru acasă de maximum două ore, de nivel mediu

temeOrdinul prin care se reglementează câte ore ar trebui să lucreze elevii în afara şcolii prevede că temele pentru acasă sunt pentru cel mult două ore, la toate disciplinele, astfel încât timpul alocat de copii activităţilor şcolare să fie de 5-8 ore, iar în vacanţa elevilor din ciclurile primar şi gimnazial sunt excluse temele.

De asemenea, tema va fi diferenţiată: obligatorie şi suplimentară, cea obligatorie fiind de nivel mediu şi pentru toţi elevii, iar cealaltă, individuală şi diferenţiată.

Ordinul prin care se reglementează câte ore ar trebui să lucreze elevii în afara şcolii pentru teme a fost semnat de ministrul Educaţiei, Mircea Dumitru.

Potrivit ordinului, la clasa pregătitoare nu se dau teme, la învăţământul primar timpul total alocat temei obligatorii va fi de maximum o oră, iar pentru celelalte niveluri de învăţământ va fi de maximum două ore.

„Timpul necesar realizării temelor pentru acasă pentru un elev este de cel mult două ore, însumând toate disciplinele, în aşa fel încât media zilnică a pregătirii elevului în clasă şi în afara ei să se încadreze în 5-8 ore zilnic“, se menţionează în ordin.

Tema pentru acasă va fi stabilită diferenţiat în funcţie de nivelul de pregătire a elevului. Astfel, tema obligatorie are un nivel mediu de dificultate pentru toţi elevii clasei, iar tema suplimentară ete individuală şi diferenţiată, fără caracter permanent, pentru situaţiii adevcate, precum activităţi de recuperere sau activităţi pentru dezvoltare (pregătirea unor concursuri).

În plus, tema pentru acasă în scopul realizării unor lucrări ample sau de sinteză, precum referate şi proiecte, pentru o disciplină poate fi una pe semestru.

„În perioada vacanţelor, de regulă, nu se vor da teme pentru acasă elevilor din învăţământul primar şi gimnazial“, se mai precizează în ordinul ministrului Educaţiei.

De asemenea, ordinul prevede că în cadrul orelor de la clasă o atenţie specială se va acorda tehnicilor de învăţare independentă, respectiv se vor exersa modalităţi de rezolvare independentă a unor sarcini de lucru, astfel încât aceste deprinderi să fie transferabile şi în efectuarea temelor pentru acasă.

Tema pentru acasă nu poate fi folosită ca un instrument de pedeapsă, în ordin fiind prevăzut că este interzis acest lucru.

De asemenea, “în stabilirea temelor se va evita apariţia unor efecte negative”, respectiv “pierderea interesului elevului faţă de învăţare (din cauza cantităţii, dificultăţii sau monotoniei temelor, etc), oboseală fizică şi emoţională, reducerea timpului liber destinat unor activităţi recreative (activităţi sportive, artistice, gospodăreşti, lectură), adâncirea diferenţelor dintre elevii performanţi si cei aflaţi în dificultate”.

Ordinul mai prevede că prin temele pentru acasă propuse se va urmări: obţinerea de rezultate imediate în învăţare, obţinerea unor efecte pe termen lung în învăţare, obţinerea unor efecte în planul dezvoltării persoane a elevului şi consolidarea relaţiei familie-şcoală.

În acelaşi document se mai precizeayă că directorii unităţilor de învăţământ şi diriginţii vor colabora cu părinţii şi elevii “pentru raţionalizarea temelor pentru acasă”.

Ordinul, care a fost semnat în 28 noiembrie, nu prevede sancţiuni.

Ministrul Educaţiei a explicat că prin acest ordin se doreşte să fie preîntâmpinate “abuzurile şcolii faţă de timpul liber al elevului”.

sursa: news.ro

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.