Ziarul electronic al arădenilor

Municipiul Arad se va înfrăți cu orașul Betleem din Palestina

Municipalitatea arădeană intenționează să încheie un acord de înfrățire cu orașul Betleem din Palestina, cele două părți dorind să deschidă noi posibilități pentru raporturi de colaborare în mai multe domenii de interes comun.

Intenția municipalității a fost afișată la transparență decizională, iar până la data de 18 martie, la registratura Primăriei Municipiului Arad, cei interesaţi pot depune în scris recomandări, sugestii şi opinii privind aceste documente.

În proiectul de hotărâre privind aprobarea acordului de înfrățire între Arad și Betleem se arată că „părțile au convenit să stabilească relații de parteneriat potrivit competențelor de care dispun și în conformitate cu legislațiile în vigoare în statele lor“.

„Ca atare, părțile vor intensifica relațiile de colaborare în domeniile de interes comun (turistic, cultural, artistic, științific, educativ, sportiv, economic, social) prin utilizarea metodelor moderne de cooperare specifice stadiului actual de dezvoltare al țărilor lor. De asemenea, pe baza unor programe corespunzătoare, Părțile vor diversifica schimburile culturale demarate până acum și vor facilita, în acest scop, colaborarea între instituții culturale, organizații, asociații și ansambluri artistice, precum și contactul dintre persoanele implicate în activitățile artistice și culturale. Părțile vor sprijini efectuarea unor schimburi de experiență între unitățile locale de învățământ, facilitând colaborarea dintre elevi, studenți, cadre didactice și cercetători din cele două comunități“, se arată în proiectul de hotărâre afișat la transparență decizională.

În documentul citat se mai arată că cele două orașe vor dezvolta o cooperare economică reciproc avantajoasă și vor crea condiții favorabile pentru activități economice și comerciale.

„Părțile vor sprijini dezvoltarea investiților și participarea agenților economici din cele două localități la târguri și expoziții organizate în țările lor, acordând o atenție deosebită activităților de cooperare și schimburilor comerciale cu agenți economici din alte state. Părțile vor contribui la dezvoltarea societății civile prin sprijinirea organizaților, asociaților, instituțiilor neguvernamentale care sunt active în domeniul respectiv, indiferent de domeniul lor de activitate (social, protejarea mediului înconjurător, cultural, turistic), în vederea stabilirii relațiilor de colaborare“, se mai menționează în proiectul de hotărâre.

Orașul Betleem este un important centru religios și pentru iudei și pentru creștini. Vechiul Testament identifică Betleemul ca orașul în care regele David s-a născut. În Noul Testament, Betleemul este locul de naștere al lui Iisus. Orașul este locuit de una din cele mai vechi comunități de creștini din lume, deși mărimea comunității s-a micșorat datorită emigrației.

Betleemul are o majoritate musulmană, dar este și orașul celei mai mari comunități creștine palestiniene. Cel mai dezvoltat sector economic al orașului este turismul, ce cunoaște apogeul în preajma Crăciunului, când pelerinii creștini se îmbulzesc spre Biserica Nașterii Domnului.

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.