Ziarul electronic al arădenilor

Metamorfoza crucii

Neîndoios și, în același timp paradoxal, Iisus își încheie viața în trup, cu un strigăt al victoriei: «S-a isprăvit» (Ioan 19.30).

Izbânda este a Mielului.

Să știe întreg Universul că Jertfa mântuitoare a fost înfăptuită, cel rău a fost biruit. Sângele Domnului, scurs pe lemnul crucii, spală păcatul lumii.

Pentru vecie.

Aș vrea să ne aducem aminte că Iisus Hristos era pironit pe o cruce de lemn – instrumentul cel mai abject pe care oamenii au putut să-l inventeze pentru a-i pedepsi pe cei mai periculoși răufăcători osândiți potrivit cu legea romană.

Da, Iisus – Dumnezeul întrupat – a avut parte de cel mai cumplit mod de a-și sfârși zilele.

Nu trebuie să uităm: atunci când Hristos a fost pironit în cuiele trădării, ale urii, ale miciunii, imposturii, ignoranței bigote și ale lașității zgomotoase, crucea a fost, pentru El, simbolul judecatății strâmbe, a osândei nemiloase – o săgeată cu vârful înfipt în pământ – cât să se poată scurge nestingherit sângele osândiților – fie ei fără nici o vină -, până ce viața însăși se prelingea de tot, amestecată în colbul de la marginea drumului.

(Să nu uităm, execuțiile prin crucificare acolo își aveau locul: la marginea drumului. Pentru că tâlharii nu aveau, nicidecum, drept de cetate. Nici măcar în moarte. Ei erau proscrișii, cei de care tot omul trebuia să se lepede, cu plâns și suspin de căință. O căință impusă, însă, în teamă, de farisei, de impostori, de judecători vânduți).

Crucea – drumul cel mai scurt spre un nicăieri populat de diavoli. Mânjit cu sânge, acompaniat de lacrimi și jelanii, dar și de anateme.

Numai că de pe crucea pe care a fost răstignit – fără nici o vină – Iisus Hristos – Cel fără nicio pată – a ridicat către cer un strigăt victorios: „S-a isprăvit”.

Și-ntr-o unică secundă, crucea – Crucea lui Hristos – și-a schimbat întreaga semnificație pe care mintea umbrită de neștiință și inima năclăită în păcat au putut s-o atribuie unei biete alcătuiri din lemn negeluit.

Crucea și-a schimbat – am putea zice – polaritatea și-n felul acesta, întreaga energie ce se scurgea până atunci în pământ, a explodat într-un zbor avântat către cerul unde corul de îngeri proslăvea victoria Mielului!

Iar lemnul crucii – spălat în sângele Mielului – a înflorit dintr-odată, răspândind în cele patru zări mireasma Iertării.

Prețul mântuirii a fost plătit. Veniți de luați lumină!

Hristos a Înviat!

Silviu Rațiu

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.