Ziarul electronic al arădenilor

Libertatea de a nu crede oricum – varianta Toma

Eram copil când am auzit pentru prima oară despre Toma – necredinciosul. Mai mult, încă de atunci am înțeles că nu e de bine dacă ți se spune că ești „un fel de Toma…”.

Blam, stigmat chiar pentru orice om care – dintr-un motiv sau altul – refuza să creadă pur și simplu. Care cerea un argument în plus, poate o dovadă. O urmă de piron în palmă ori una de lance în coastă…

În fond, ce a făcut Toma?

Din punctul meu de vedere, Toma a exersat cu inteligență acea libertate pe care Însuși Dumnezeu o dă fiecărei ființe umane. Dintotdeauna. Am mai făcut trimitere la acest verset din Deuteronom 30:15 – „Iată îți pun azi înainte …” – unde Dumnezeu ne încredințează că avem deplina libertate de a alege. De a ne exprima opțiunea și apoi de a trăi conform acestei alegeri.

O știm foarte bine, Dumnezeu a consacrat principiul liberului arbitru privitor la lucruri ce țin de existența noastră pământeană, cu consecințe directe și pentru veșnicia noastră! Iar Toma, un om inteligent, a ținut minte lucrul acesta.

Exercitându-și fără rezerve libertatea de a alege, el a decis să nu creadă oricum și a și declarat public lucrul acesta. Vă rog să priviți la ceilalți ucenici. Priviți la cei doi ucenici suprinși de Hristos pe drumul Emausului. Ne lasă careva din ei să vedem că, la rându-le, ei au fost ferm încredințați că Iisus Hristos a înviat?!

Din ce ne spun Evangheliile, cu excepția femeilor care au descoperit mormântul gol, dar au și stat de vorbă cu mesagerul Veștii celei bune, ceilalți au avut o atitudine ce indică, în cel mai bun caz, ezitarea. Pe care, însă, au încercat s-o mascheze dintr-un instinct elementar: să nu cumva să zică ceilalți că, unul sau altul dintre ei, e un necredincios!

Doar Toma a avut îndrăzneala să revendice dreptul de a se îndoi. Să nu uităm că toți se aflau în fața unei realități nemaiîntâlnite până atunci. Dublată și de trauma pierderii pe care o suferiseră cu doar trei zile în urmă: Învățătorul, Mesia, pierise fără ca ei să poată face ceva decât să asiste neputicioși la clipa când Omul Isus și-a dat duhul; mai mult, l-au văzut așezat în mormânt, iar acum li se cere să admită, pur și simplu, că El a înviat.

De ce ar trebui blamat, în aceste condiții, Toma? Care, recunoscându-și umanitatea fragilă, bântuită de frustrări, de suferințe recente, n-a făcut altceva decât să-și mărturisească slăbiciunea. Să nu uităm, el n-a declarat că nu crede, indiferent de circumstanțe! Nu a spus că, îndiferent ce s-ar întâmpla, el nu va crede în nici un chip că Iisus a înviat.

El a cerut să vadă. Atât.

Ce altă dovadă că acest lucru nu i s-a considerat un păcat de neiertat decât că Iisus i-a vorbit cu blândețe – semn că a pătruns adevărata dimensiune a atitudinii ucenicului său – iar când l-a mustrat, a făcut-o în așa fel încât să nu aducă nici cea mai mică atindere libertății pe care Dumnezeu – Tatăl a consacrat-o în beneficiului fiecăruia dintre noi?!

Să crezi, dar să n-o faci orbește! Să nu crezi fără o minimă cercetare! „Cercetați toate lucrurile…” – ne îndeamnă Scriptura prin vocea lui Pavel (1 Tesaloniceni 5:21). De ce, dacă a făcut așa, să-l blamăm pe Toma? Cu atât mai mult cu cât nici Domnul nu  l-a certat?!

Dimpotrivă, așa cum numai EL a știut s-o facă, l-a ajutat pe ucenicul său – și nu numai pe el, putem fi siguri – să-și limpezească mintea, să-și întărească inima. Să experimenteze metanoia – schimbarea minții –  și, în felul acesta, să-și întipărească pentru totdeauna în suflet o credință nestrămutată pe care, apoi, nu numai că a trăit-o, dar a și mărturisit-o pe oriunde l-au purtat pașii.

Toma a văzut și a crezut!

Dar Doamne, ce ne facem cu atâția și atâția, răspândiți în lumea largă, sau ducându-și zilele în chiar preajma noastră, care, chiar că putut să vadă, dar ce zic eu, văd în fiecare zi fără efort dovezi ale existenței și lucrării Celui mort și-nviat și tot nu cred?!

Silviu Rațiu

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.