Ziarul electronic al arădenilor

Buna Vestire, una dintre marile sărbători creștine închinate Maicii Domnului

Credincioşii ortodocşi prăznuiesc, în fiecare an, în 25 martie, Buna Vestire, una din sărbătorile mari închinate Fecioarei Maria. În popor, sărbătoarea se mai numeşte Blagoveştenie sau Ziua Cucului.

Aceasta este una dintre cele patru mari sărbători închinate Maicii Domnului în cursul anului bisericesc. De Buna Vestire, creştinii sărbătoresc momentul în care Arhanghelul Gavriil îi vesteşte Fecioarei Maria că va naşte pe Mântuitorul Hristos.

Îngerul Domnului, Arhanghelul Gavriil, îi spune cuvintele „Duhul Sfânt Se va pogorî peste tine şi puterea Celui Preaînalt te va umbri şi Sfântul Care Se va naşte din tine Fiul lui Dumnezeu Se va chema”. În aceste cuvinte există o dovadă lămuritoare a Sfintei Treimi pentru că Tatăl cu puterea Sa cea dumnezeiască o adumbreşte pe Fecioara Maria, Fiul lui Dumnezeu Se întrupează în pântecele ei preacurat, iar Duhul Sfânt Se pogoară asupra ei.

Momentul Bunei Vestiri este, după Sfinţii Părinţi şi după cei care au alcătuit slujba Praznicului, începutul mântuirii oamenilor. Ziua de Buna Vestire este o zi de bucurie pentru întreaga Biserică. De aceea şi troparul spune: „Astăzi este începutul mântuirii oamenilor şi arătarea Tainei celei din veac, Fiul lui Dumnezeu Fiul al Fecioarei se face”. Icoana Buneivestiri este pictată în toate lăcaşurile de cult ortodoxe pe uşile Împărăteşti.

Cucul anunţă sosirea primăverii

În calendarul popular, Buna Vestire este cunoscută sub denumirea de Blagoveştenia sau Ziua Cucului.

Este ziua în care se spune că va cânta pentru prima dată cucul, cel care vesteşte lucruri importante în viaţa omului, el fiind perceput ca o pasăre cu strămoş mitic, cu puternic substrat erotic şi care anunţă venirea primăverii. Se spune că cel care aude cântecul cucului, dacă numără de câte ori cântă, va şti câţi ani mai are de trăit.

Bătrânii sunt de părere că nu este bine să te prindă cântatul cucului cu stomacul gol şi nici nu este bine să auzi cântecul venind din spate sau din partea stânga, căci înseamnă că aduce veşti proaste.

Tot în această zi nu ai voie să te cerţi că este mare păcat, iar cine se ceartă va avea necazuri tot anul. Pentru ca roadele să fie bogate în livezi, pomii se ameninţă cu toporul şi se stropesc cu ţuică.

Nu se pun ouă sub cloşcă fiindcă puii vor ieşi cu câte două capete şi patru picioare.

Dacă ziua de Buna Vestire este o zi cu ceaţă, primăvara va fi călduroasă. Se spune că aşa cum este ziua de Buna Vestire, aşa va fi şi în ziua de Paşti. Este bine să mănânci peşte, ca să fii sănătos şi vioi ca peştele în apă.

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.