Ziarul electronic al arădenilor

Monografii: Nume şi porecle din zona Almaş-Rădeşti

aradLa cererea cititorilor, actualitati-arad.ro începe prezentarea, cu acordul Centrului Cultural Judeţean Arad, a unor date interesante publicate în monografiile localităţilor judeţului Arad.

Ca şi pentru alte regiuni de pe teritoriul ţării noastre, şi pentru comuna Rădeşti, problema vechimii numelui de familie şi evoluţia lui în sistemul antroponimic oficial rămâne deschisă pentru cercetări viitoare.

Acestea vor trebui făcute neapărat prin incursiuni şi în alte discipline, dintre care un rol de bază va trebui să-l aibă istoria. În Transilvania obligativitatea numelui de familie datează abia de la sfârşitul secolului al XVIII-lea, în urma unei dispoziţii date de împăratul Iosif al II-lea”.

Pentru Bogeşti (Rădeşti), cele mai vechi nume descoperite până în prezent sunt în număr de 1.525 şi au apărut în “Urbariul domeniului cetăţii Şiria”.

Aceste nume de la 1525 sunt: Michael Nagk, Johannes Nagk, Nigrilla, Sorban, Micola, Johannes Boge, Petrus Mikote, Luppa Mikote, Michael Mikote, Stephannus Mikote, Ztan Kinisa, Johannes Bika, Stephannus Bika. Observăm că trei nu au atât numele de familie, cât şi cel de botez, iar un al patrulea, Ztan Kinisa, apare nu cu numele şi prenumele, ci cu funcţia lui de cneaz al aşezării.

Deşi traduse, prenumele sunt foarte clare: Mihai, Ioan, Petru, Lup sau Lupu şi Ştefan.

Numele sunt însă mai deformate şi este mai dificil de spus cum vor fi fost unele din ele în realitate. Se pare că Nagk, era Naca, nume care mai circulă încă în zona noastră. Boge, credem că nu a suferit alterări, dacă facem şi legătura cu denumirea veche a aşezării, Bogeşti. Mikote, ne este dificil să ne pronunţăm. El ar putea fi Micote, Micota sau altfel. Cum însă în timp s-a pierdut, nu ne putem pronunţa, rămânând ca cercetările ulterioare să aducă mai multă lumină.

Numele de Bica nu a suferit, se pare, modificări, deşi dintre numele locuitorilor el s-a stins. A supravieţuit prin dealul care-i poartă numele, Bica Deal. (…)

Demn de reţinut sunt cele spuse de Traian Mager, care arată că: „veacuri de-a rândul, ţinutul Hălmagiului a fost rezervorul uman din care s-a populat permanent câmpia crişană. Orientându-ne numai după numele de familie, onomastică, putem şi azi constata puternica influenţă a acestei regiuni asupra satelor din podgoria şi din câmpia Aradului”.

Ca nume de baştină dă următoarele date:

-Aciuţa pentru familiile Buda;

-Avram Iancu (Aciua) pentru Rada;

-Băneşti pentru Gâş şi Perva;

-Bodeşti pentru Bodea;

-Hălmagiu pentru Cana şi Ciungan;

-Ioneşti pentru Muntean şi Şandru;

-Lazuri pentru Boc şi Cornea;

-Leasa şi Mermeşti pentru Groza;

-Ociu pentru Crişan;

-Pleşcuţa pentru Farcaş, Bodea, Groza, Buda;

-Poiana pentru Farcaş şi Rada;

-Răstoci pentru Ancateu, Budea şi Olar;

-Tisa pentru Bodea şi Crişan;

– Ţărmure pentru Şandru.

(…)

Remarcăm la numele de familie că multe au ca bază de formare, localitatea de provenienţă.

– Bucureştean  de la Bucureşci, localitate la 12 km dincolo de Brad şi la cinci km de Crişcior;

– Fericean, de la Ferice;

– Chisândan, de la Chisindia;

– Hălmăgean de la Hălmagiu;

– Pleşcuţan, de la Pleşcuţa.

Faţă de activitatea celor ce făceau înscrisuri, conscripţii etc., trebuie să reţinem că pe lângă pocirea voită sau nevoită a numelor, conscriptorii înşişi dădeau nume celor care nu aveau un nume patronimic. Ei inventau nume, sau le dădeau după localităţile de origine. Cu toate acestea şi în conscripţiile din 1746, 1752 şi altele, mai apar iobagi cu câte un singur nume, cel de botez.

Obligaţia legală a numelui de familie generalizat a fost introdusă de împăratul Iosif al II-lea.

În perioada 1834–1852, cele mai frecvente prenume, erau următoarele, la bărbaţi: Acsentie, Anisie, Antone, Blag, Bumbu, Constantin, Coste, Crăciun, Dimitrie, Florea, Gavril, Georgie-Ghiorghe, Gligor, Ianc, Ianoşi, Igna-Ignuţa, Ilie, Ilisie, Ioan-Ion-Ionu, Iorga, Jura, Jurca, Lazăr, Lepădat, Miculae, Mihai, Militon, Miron, Mura, Nicolae, Nuc, Nuţi, On, Onuţi, Pasc-Pascu, Pavel, Petru, Rista, Sava, Sonn, Simion, Spiridon, Ştefan, Tănasie, Toader, Todor, Trăilă, Ule-Ure, Vasilie şi Zărie.

La femei prenumele erau: Ana, Anişca, Aniţa, Armanca, Boja, Brăiţa, Buţa, Carolina, Cătălina, Diuţa, Fila, Floare-Floriţă, Ileana, Ilona, Ioana, Ionuţa, Iosana, Lena, Mărie, Mărişca, Mariţa, Măriuţa, Marta,  Oanna, Oniţa, Părăschiva, Păscuţa, Persida, Petra, Raveca, Rafila, Rusanda, Saveta, Sofie, Stana, Susana, Sutilinca, Tina, Tireana, Todora şi Tuţa.

Se observă atât pentru femei mai ales, dar şi pentru bărbaţi, o mare varietate de numiri, dar şi tendinţe pentru diminutive.

În plus trebuie să remarcăm influenţa ocupaţiei maghiare asupra unora dintre prenumele date, dar mai ales, influenţa preoţilor de origine sârbă, care i-au „sprijinit” pe enoriaşi la botez, dându-le destule nume sârbeşti. Cu toate acestea, marea majoritate a prenumelor sunt după cum se poate constata, din cele mai larg şi tradiţional folosite de români, în general. (…)

În perioada celui de al Doilea Război Mondial şi în perioada imediat următoare, numele de familii cele mai frecvente în Rădeşti au fost:

– Ancateu, Balc, Barbura, Boc, Bodea, Bucureştean, Budea, Cana, Câra, Coman Coşeri, Coţoi, Crişan, Daşcău, Dârlea, Doţa, Farcaş, Faur, Fericean, Frenţ, Gâş, Hălmăgean, Ilea, Ispas, Joldea, Jurcuţa, Lazăr, Maximan, Mecea, Nan, Oarcea, Pacşa, Perva, Pleşcuţan, Rada, Răclita, Răcliţan, Sforna, Şandru, Tâmpa, Tomuţa, Ţigler, Vesa, Vladea şi Voian.

Vom cita şi câteva din prenumele bărbăteşti:

– Adrian, Blagu, Caroi, Codreanu, Cornel, Costică, David, Dodu, Fănică, George-Gheorghe, Gligor, Iancu, Igna, Ilie, Ioan, Iova, Iosa, Istin-Istinie, Ivanti, Jurca, Lazăr, Lia, Licu, Macsân, Mihai, Militon, Moise, Nica, Nichifor, Nicolae, Otenel, Pavel, Petru, Roman, Sabin, Senti, Ştefan, Tănase, Toader, Toma, Teodor, Traian, Vasilie şi Viorel.

Pentru femei prenumele erau:

Ana, Anuţa, Catiţa, Dia, Domnica, Florica, Floriţă, Ioana, Iosana, Ileana, Iuli-Iulia, Lena-Lenca-Lenuţa, Lidia, Livia, Lucreţia, Magdalena, Maria, Marioara, Niţa, Oniţa, Paulina, Petra, Rafila, Saveta, Sida, Sofia, Stana, Tavia, Telca, Tiţa, Todora, Valeria, Veronica şi Victoria.

Porecle şi supranume

(…) În mediul rural, funcţia de bază în identificarea unei persoane are sistemul popular de denominaţie sau numele populare. Deşi este produsul aceloraşi factori de ordin economic, social, psihologic, cultural ca şi sistemul oficial, el se prezintă totuşi, în mod deosebit de acesta din urmă.

Astfel avem pentru bărbaţi nume popular format din prenume cu:

1. Prenumele tatălui: Pătru lu Ilarie;

Prenumele mamei: Ionuţu Lenii;

2. Porecla tatălui: Iuănu lu Bumbu, Ionuţ a lu Şcimu;

3. Cu prenumele tatălui sau  al mamei şi al bunicului: Iuănu lu Todoru lu Indrei, Mihaiu lu Saveta lu Pătru;

4. Cu prenumele mamei şi al tatălui: Ştefănu Marii lu Vasile, Tibi lu Anuţa lu Nia.

Numele populare feminine sunt formate prin următoarele procedee, din prenume cu:

1. Prenumele tatălui: Maria lu Ştefan, Catiţa lu Todor;

2. Prenumele mamei: Maria lu Cati, Măriuţa Anii;

3. Prenumele soţului: Maria lu Vasile, Floarea lu Mihai;

4. Prenumele şi porecla soţului: Maria lu Mihai Moţu;

5. Dar se formează şi numai cu porecla tatălui: Maria lu Cena, Niţa lu Pecicu, etc.

„Tot din sistemul popular de denominaţie fac parte şi poreclele şi supranumele. Deosebirea dintre acestea două este categorică: poreclele implică un conţinut afectiv, nuanţat, îndreptat mai mult spre ironizare, spre satirizare, în timp ce supranumele sunt golite de orice conţinut afectiv”.

Vom aminti mai jos unele dintre poreclele utilizate la Rădeşti:

1. Porecle care au la bază însuşiri fizice sau morale: Albu, Botoşa, Galuşca, Grasu, Mândru, Negru, Pcielea, Şciopu.

2. Porecle provenite de la nume de animale sau păsări: Cucu, Iepurele, Lupu, Mielu, Mîrtanu, Puiu, Ţapu.

3. Porecle provenite fie din rostirea frecventă a unor cuvinte sau din întrebuinţarea unor anumite expresii: Bacu, Contratu, Coşot, Giorş, Împăratu, Mau, Ţifra, Ţâţoi, Uti.

4.  Porecle provenite de la nume de obiecte: Briciu, Bumbu, Circu, Codru, Cursa, Grumpa, Icu, Morconu, Mura, Ou, Pasula, Pecicu, Pisatu, Puf, Poşta, Tîrşu.

5. Supranumele provenit de la funcţia ocupată: Birău.

6. Alte porecle: Acru, Bebea,  Biţi, Buzu, Cena, Ceu, Chezu, Cioloama, Ciuţa, Coca, Dudulă, Duduţ, Enea, Fuştiu, Ganade, Ghidenţu, Godu, Granăru, Guna, Jubrea, Jumarica, Lulu, Luţa, Pinţu, Pâsta, Racea, Rincu, Şcimu, Tanie, Toancea, Troasca, Zgociu.

7. Porecle după locul de unde au venit in comună: Ciunganu, Moţu, Roşiana, Slatineanu

sursa: “Rădeşti – judeţul Arad – o aşezare multimilenară (volumul I)” – lt. col. (r) Vasile Rada

CITITI SI: Monografiile unor localități din Arad pot fi citite on-line

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.