Ziarul electronic al arădenilor

Cardul naţional de sănătate, obligatoriu începând de la 1 septembrie 2015

card sanatateÎncepând cu data de 1 septembrie, cardul naţional de sănătate devine unicul instrument de decontare şi validare a serviciilor medicale în sistemul public de sănătate pentru asiguraţii cu vârsta de peste 18 ani care au intrat în posesia lui.

„Începând cu 1 septembrie cardul funcţionează în continuare, nu a fost oprit niciodată“, a spus, preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Vasile Ciurchea.

Preşedintele CNAS a precizat că proiectul cardului de sănătate, un proiect foarte mare la nivel naţional, funcţionează. „Nu s-a întâmplat să nu funcţioneze, pune o ordine în sistem şi vom deconta doar acele servicii acordate efectiv“, a adăugat Vasile Ciurchea.

El a explicat că nu doreşte să dea sancţiuni în primul moment pentru că nu acesta este scopul proiectului.

„Scopul este să funcţioneze cardul. Scopul este să înţeleagă pacienţii cum anume să îl folosească şi după ce vedem cum decurg lucrurile ne ocupăm de sancţiuni şi de tot ce înseamnă abatere de la litera legii“, a completat Ciurchea.

Potrivit CNAS, asiguraţii cărora până la această dată nu li s-a emis cardul de sănătate pot beneficia de servicii medicale fără prezentarea acestuia.

Asiguraţii care au pierdut sau deteriorat cardul de sănătate vor solicita eliberarea unui card duplicat la casele de asigurări, unde vor depune o cerere şi vor plăti contravaloarea noului card şi a cheltuielilor de distribuire prin servicii poştale, în valoare de 15,5 lei.

Până la primirea noului card de sănătate, asiguraţii vor avea acces la servicii medicale în baza unei adeverinţe de înlocuire a cardului de sănătate ce li se va înmâna în momentul în care vor depune cererea pentru emiterea cardului duplicat.

Asiguraţii care, din motive personale sau religioase, refuză utilizarea cardului de sănătate, vor depune o cerere în scris la casa de asigurări în care vor menţiona motivele refuzului şi vor restitui cardul de sănătate, în cazul în care l-au primit.

Accesul la servicii medicale se va realiza pentru aceşti asiguraţi în baza unei adeverinţe de înlocuire a cardului de sănătate cu termen de valabilitate trei luni.

Adeverinţa nu trebuie să rămână la furnizorul de servicii medicale, ea va fi prezentată ori de câte ori asiguratul solicită un serviciu.

Pentru asiguraţii care împlinesc vârsta de 18 ani şi/sau dobândesc calitatea de asigurat se generează automat din sistem comanda de tipărire şi distribuire a cardului de sănătate.

Nu este necesară solicitarea în scris a asiguratului pentru eliberarea cardului. Aceştia vor primi cardul naţional de sănătate prin servicii poştale, la domiciliul înscris în cartea de identitate.

Până în prezent au fost tipărite aproximativ 15 milioane de carduri, dintre care peste 300.000 de carduri tipărite după data de 1 mai 2015 (63.000 carduri duplicat şi 247.000 pentru persoanele care au dobândit calitatea de asigurat).

Aproximativ 600.000 de carduri vor mai fi tipărite până la sfârşitul anului, informează CNAS.

În prezent, la casele de asigurări de sănătate se afla în jur de 300.000 carduri care aşteaptă să fie ridicate de către asiguraţi.

Asiguraţii care nu au intrat încă în posesia cardului pot să verifice dacă li s-a emis cardul prin accesarea serviciului pus la dispoziţie de CNAS la adresa http://www.cnas.ro/page/verificare-asigurat.html sau se pot adresa caselor de asigurări de sănătate în evidenţa cărora se află pentru verificare şi, după caz, eliberarea cardului de sănătate.

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.