Ziarul electronic al arădenilor

Tag: coliniară

Depresiunea Colinară a Transilvaniei este cea mai mare din Europa.

Stiati ca
Depresiunea Colinară a Transilvaniei (D.C.T.) este limitată spre nord şi est cu Carpaţii Orientali, spre sud cu Carpaţii Meridionali, iar spre vest cu Carpaţii Occidentali şi Dealurile de Vest. Cea mai valoroasă resursă a regiunii este gazul metan din domurile gazeifere centrale. Acestuia i se adaugă sarea şi rocile de construcţie (argila, pietrişurile). Resurse de suprafaţa sunt solurile, fondul forestier şi faunistic, apele. Peisajul a condus şi la anumite perimetre cu valoare turistică.