Ziarul electronic al arădenilor

Lege promulgată. Clădirile de utilitate publică, pieţele, autogările să aibă structuri pentru parcarea bicicletelor

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat legea privind adoptarea unor măsuri necesare facilitării parcării bicicletelor în spaţii publice.

Potrivit legii, clădirile publice sau de utilitate publică, unităţile din învăţământul preuniversitar de stat, pieţele agroalimentare, târgurile, autogările şi staţiile de cale ferată care deservesc trafic de călători vor fi dotate cu structuri metalice care să permită parcarea concomitentă a minimum 10 biciclete, cât şi montarea pe perioada staţionării acestora a unor dispozitive antifurt.

Costurile lucrărilor necesare realizării dotărilor menţionate şi ale autorizaţiilor se suportă din bugetele autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale şi din sursele proprii ale persoanelor juridice cu capital privat sau de stat, după caz.

În vederea implementării măsurilor prevăzute de prezenta lege, clădirile istorice şi de patrimoniu se vor adapta, cu respectarea caracteristicilor arhitectonice, conform reglementărilor legale în domeniu.

Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 la 4.000 de lei încălcarea dispoziţiilor prevăzute de prezenta lege.

Constatarea contravenţiei se realizează de personalul autorizat al agenţiilor pentru plăţi şi inspecţie socială.

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.