Ziarul electronic al arădenilor

Arădenii se pot implica în dezvoltarea orașului. VEZI domeniile de interes

Locuitorii municipiului Arad se pot implica în procesul de cheltuire a unei părți din bugetul local, prin depunerea de proiecte care să rezolve o parte din problemele comunității, iar municipalitatea alocă un milion de euro pentru punerea în practică a propunerilor venite de la cetățeni.

Primăria Municipiului Arad a anunțat că dă startul programului de bugetare participativă, invitând cetățenii să propună și să voteze proiecte pentru oraș, municipalitatea urmând să implementeze cele mai bune dintre idei.

„Bugetarea participativă își propune implicarea cetățenilor municipiului Arad într-un proces democratic de deliberare și decizie pentru stabilirea modalității optime de cheltuire a unei părți din bugetul local. Procesul presupune asumarea de către cetăţeni a unui rol de participant activ în definirea şi abordarea problemelor comunităţii din care fac parte. Sunt invitaţi să participe la procesul de bugetare participativă cetăţenii care locuiesc, muncesc sau studiază în Arad şi au împlinit vârsta de cel puţin 18 ani“, a anunțat, joi, Primăria Municipiului Arad.

Primăria municipiului Arad propune următoarele domenii de interes:

1. Domeniul Regenerare urbană – Mobilitate, accesibilitate și siguranța circulației

Tema: Parcări sigure pentru biciclete şi cărucioare

Buget: 150.000 euro

2. Domeniul Regenerare urbană – Spații verzi

Tema: Scuaruri şi terenuri disponibile pentru regenerare

Buget: 150.000 euro

3. Domeniul Regenerare urbană – Locuri de joacă

Tema: Terenuri disponibile pentru realizarea unor locuri de joacă/Îmbunătăţire calitativă a locurilor de joacă existente

Buget: 150.000 euro

4. Domeniul Amenajare spații de recreere

Tema: Amenajare skate parc,

Buget: 250.000 euro

5. Domeniul Amenajare spații de recreere

Tema: Amenajare parc destinat sportului şi mişcării în aer liber (aparate de fitness în aer liber)

Buget: 80.000 euro

6. Domeniul Amenajare spaţii publice

Tema: Piaţa „Catedralei“

Buget: 50.000 euro

7. Infrastructură culturală şi educaţională

Tema: Artă neconvenţională – artiştii stradali sunt invitați să identifice spaţii care pot prinde viaţă şi mai ales culoare

Buget: 30.000 euro

8. Infrastructură culturală şi educaţională

Tema: Hărţi turistice ale municipiului Arad – Descoperă Aradul turistic (harta obiectivelor turistice din oraş)

Buget: 30.000 euro

Tema Hărţi turistice ale Municipiului Arad – Bine aţi venit în Arad! – (hartă a unităţilor de cazare, restaurante, cluburi, etc.)

Buget: 30.000 euro

9. Digitalizare

Buget: 80.000 euro.

„Primăria municipiului Arad se pregăteşte să dea startul etapei de depunere a proiectelor, data limită fiind 28 februarie 2019. Depunerea proiectelor se va  putea face online pe site-ul www.primariaarad.ro sau offline, prin completarea unor formulare tipărite care se vor găsi la Serviciul Relaţii cu Publicul (B-dul Revoluţiei nr. 73 – Palatul Cenad, camera 5). După completare, acestea vor fi trimise Primăriei Arad prin Poștă sau pot fi aduse tot la Serviciul Relaţii cu Publicul. Proiectele depuse offline vor fi încărcate pe platforma online de un operator al Primăriei“, a mai informat Primăria din Arad.

Pentru depunerea unui proiect vor fi completate următoarele informaţii:

a) Titlul proiectului:

* să fie concis şi să se refere la un anumit rezultat cheie al proiectului.

b) Domeniul în care se înscrie proiectul

* se va specifica domeniul în care se înscrie proiectul.

c) Descrierea proiectului

* formularea problemei, detaliată

* specificarea nevoilor identificate

* descrierea beneficiilor generale obţinute prin implementarea proiectului

d) Localizarea proiectului

* prin adresă, hartă, zonare

e) Durata proiectului

* estimarea duratei de implementare a proiectului.

f) Beneficiarii proiectului

* specificarea beneficiarilor proiectului

* explicarea valorii adăugate pe care proiectul o aduce beneficiarilor

g) Buget estimat

*se va completa valoarea estimată cu TVA

h) Documente ataşate

* fotografii, schiţe, planuri, alte documente suport

i) Modul în care iniţiatorul doreşte să se implice în proiect

* voluntariat, cofinanţare, sponsorizare.

j) Acțiunile necesare estimate pentru implementarea propunerii de proiect

* etapele necesare implementării proiectului

k) Inițiatorul propunerii de proiect și datele de contact.

Bugetarea participativă organizată în municipiul Arad se va derula în cursul anului 2018 – 2019 şi cuprinde următoarele etape:

Înregistrarea participanţilor  se va face pe o platformă online adaptată pentru dispozitivele mobile. Înregistrarea este obligatorie pentru a putea trimite propuneri de proiecte sau pentru a putea vota.

Depunerea propunerilor de proiecte: fiecare cetățean poate formula una sau mai multe propuneri de proiecte (câte un proiect pentru fiecare domeniu) prin intermediul platformei pe care o vom promova în curând pe site-ul www.primariaarad.ro. Data limită de depunere a proiectelor este 28 februarie 2019.

Analiza tehnică şi legală a proiectelor de către municipalitate (durata: 30 de zile): proiectele depuse vor fi analizate de Primăria Arad și vor fi ajustate din punct de vedere tehnic, al estimării, cu notificarea prealabilă a cetățenilor care le-au depus.

Cele care sunt declarate eligibile vor fi publicate pe platformă și supuse votului cetățenilor.

Fiecare persoană al cărei proiect a fost declarat neeligibil poate să primească, la cerere, un răspuns scris cuprinzând motivele pentru care propunerea a fost declarată neeligibilă.

Votul cetăţenilor (durata: 30 de zile): votul are loc în etape distincte, iar acţiunile necesare pentru implementarea proiectelor care au obținut cel mai mare număr de voturi urmează să fie cuprinse în bugetul Primăriei Municipiului Arad.

Regulamentul complet al programului va fi postat pe site-ul Primăriei municipiului Arad, www.primariaarad.ro.

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.