Ziarul electronic al arădenilor

DGASPC Arad continuă campania de recrutare de asistenți maternali profesioniști

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad, partener în cadrul proiectului „TEAM UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, cod 127169, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, al cărui beneficiar este Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, continuă campania de recrutare și identificare de persoane interesate să devină asistenți maternali profesioniști.

Cine poate fi atestat asistent maternal profesionist?

Pot fi atestate doar persoanele care îndeplinesc următoarele condiții:

solicitanții și persoanele care locuiesc împreună cu aceștia nu au suferit condamnări pentru săvârșirea unor infracțiuni;

au domiciliul pe raza județului Arad;

au capacitate deplină de exercițiu;

studii medii absolvite sau studii generale;

prin comportamentul lor în societate, starea sănătăţii şi profilul lor psihologic prezintă garanţii pentru îndeplinirea corectă a obligaţiilor care revin unui părinte, referitoare la creșterea, îngrijirea și educarea copiilor săi;

au în folosinţă o locuinţă care acoperă necesităţile de preparare a hranei, igienă, educaţie şi odihnă ale utilizatorilor săi, inclusiv cele ale copiilor care urmează a fi primiţi în plasament;

au acceptul întregii familii cu care locuieşte, de a primi şi ocroti 2 copii în casa lor;

au urmat cursurile de formare profesională organizate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad.

Cine nu poate fi atestat asistent maternal? Nu poate fi asistent maternal profesionist:

persoana care a suferit o condamnare prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru săvârșirea cu intenție a unei infracțiuni;

părintele decăzut din drepturile părintești sau cel al cărui copil a fost declarat abandonat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă;

persoana care suferă de boli cronice transmisibile

Persoanele interesate sunt așteptate să depună o cerere de evaluare la sediul DGASPC Arad, situat pe strada 1 Decembrie 1918 nr. 14, municipiul Arad.

La cererea de evaluare vor fi anexate:

Curriculum Vitae al solicitantului

copie după actul de identitate (cu domiciliul stabil pe raza județului Arad)

copie după diploma de studii a ultimei școli absolvite

cazier judiciar al solicitantului și al tuturor persoanelor adulte care locuiesc împreună cu acesta

adeverință medicală din care să rezulte că nu suferă de boli transmisibile, infecto-contagioase sau psihice.

copie act de proprietate a locuinței sau declarație notarială a proprietarului

În urma depunerii cererii, specialiștii DGASPC Arad vor efectua o o evaluare psihologică, precum și o evaluare socială a persoanei solicitante, care constă în vizite la domiciliul acesteia, discuții cu membrii familiei sale, vecini, prieteni.

Ulterior evaluării, persoanele acceptate vor urma cursuri de formare profesională în vederea obținerii atestatului de asistent maternal profesionist, putând fi angajate numai după obținerea acestui document.

Informații suplimentare pot fi obținute și la telefon: 0257.250.325 de luni – joi: 8.00 – 16.30 și vineri între orele 8.00 – 14.00, Serviciul Management de Caz pentru Copii – Asistență Maternală.

DGASPC Arad are angajați în prezent 115 asistenți maternali profesioniști, dintre aceștia 20 sunt angajați ca urmare a implementării proiectului „TEAM UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”.

(actualitati-arad.ro vă oferă integral comunicatul transmis de DGASPC Arad. actualitati-arad.ro nu îşi asumă în niciun fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru publicarea acestora.)

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.