Ziarul electronic al arădenilor

Masca de protecţie va fi obligatorie în mai multe spaţii deschise din Arad

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) Arad a stabilit, vineri, unele măsuri obligatorii pentru prevenirea răspândirii SARS-CoV-2, între care purtarea măştii de protecţie şi în spaţii deschise, dacă sunt aglomerate, precum pieţe, gări sau alte staţii ale mijloacelor de transport în comun.

Măsurile au fost anunţate de Prefectura Arad şi majoritatea intră în vigoare de la 1 august.

Astfel, cea mai importantă decizie este instituirea obligativităţii purtării măştii de protecţie de către toate persoanele, începând cu vârsta de 5 ani, în pieţele agroalimentare, permanente sau temporare, închise sau deschise, precum şi în spaţiile de tipul târgurilor de animale sau de produse tradiţionale, bâlciuri, oboare, pieţe/târguri săptămânale etc., în incinta aeroportului, staţiilor CFR, autogărilor, în staţiile mijloacelor de transport în comun, pe toată perioada stării de alertă.

De asemenea, purtarea măştii va fi obligatorie la toate evenimentele unde există aglomerări de persoane, desfăşurate atât în interior, cât şi în exterior.

Decizia CJSU Arad:

„Art. 1. Începând cu data de 01.08.2020, se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie de către toate persoanele începând cu vârsta de 5 ani, în pieţele agroalimentare, permanente sau temporare, închise sau deschise, precum şi în spaţiile de tipul târgurilor de animale sau de produse tradiţionale, bâlciuri, oboare, pieţe/târguri săptămânale etc., în incinta aeroportului, staţiilor CFR, autogărilor, pe persoane şi în staţiile mijloacelor de transport în comun situate pe teritoriul administrativ al Judeţului Arad, pe toată perioada stării de alertă.

Art. 2. Începând cu data de 01.08.2020 se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie la toate evenimentele, de orice natură, unde există aglomerări de persoane, pe raza judeţului Arad, desfăşurate atât în interior, cât şi în exterior, pe toată perioada stării de alertă.

Art. 3. Începând cu data de 01.08.2020 se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie de către toţi angajaţii agenţilor economici la intrarea şi la ieşirea din schimburi, pe toată perioada stării de alertă.

Art. 4. (1) Începând cu data de 03.08.2020 se poate institui obligativitatea purtării măştii de protecţie de către toate persoanele începând cu vârsta de 5 ani, în zonele aglomerate, pe toată perioada stării de alertă.

             (2) Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă vor stabili prin hotărâri proprii, adoptate până la data de 03.08.2020, zonele intens circulate, de pe raza fiecărei unităţi administrativ-teritoriale, unde va fi instituită obligativitatea purtării măştii de protecţie.

             (3) Zonele intens circulate prevăzute la alin. (2) vor fi semnalizate corespunzător şi aduse la cunoştiinţa populaţiei prin orice mijloace de informare, prin grija autorităţilor publice locale.

Art.  5. (1) Se dispune întrunirea până ladata de 03.08.2020, a comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă, în vederea stabilirii unui plan local de monitorizare a respectării şi aplicării regulilor stabilite pentru limitarea transmiterii virusului SARS-CoV-2.

             (2) Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă vor dispune suspendarea activităţii în pieţe, târguri de animale, bâlciuri, oboare, pieţe/târguri săptămânale etc., ori de câte ori situaţia epidemilologică de la nivelul unităţii administrativ-teritoriale o va impune.

             (3) În localităţile declarate focare active de către Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Arad, comitetele locale pentru situaţii de urgenţă pot dispune suspendarea oricăror evenimente cultural-religioase pe perioade de câte 14 zile.

             (4) În calitate de preşedinţi ai comitetelor locale pentru situatii de urgenţă, primarii unităţilor administrativ-teritoriale din judetul Arad sau înlocuitorii de drept ai acestora răspund, în mod nemijlocit, de aplicarea întocmai a măsurilor şi acţiunilor stabilite în planul local de monitorizare.

Art. 6. Toate hotărârile comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă vor fi transmise, în maxim 24 de ore, la Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei.

Art. 7. Conducătorii instituţiilor publice din judeţul Arad vor proceda la adaptarea programului de lucru şi a modului de desfăşurare a activităţilor specifice în vederea luării măsurilor de distanţare fizică a persoanelor şi de limitare a transmiterii virusului SARS-CoV-2, potrivit legii, precum şi de limitare a accesului publicului în instituţii.

Art. 8. (1) Autorităţile administraţiei publice locale vor asigura aducerea la cunoştinţa tuturor operatorilor economici, prin mijloacele de informare avute la dispoziţie, a obligativităţii respectării de către aceştia a condiţiilor dispuse cu ocazia avizării desfăşurării activităţii, în legătură cu măsurile de limitare a răspândirii virusului SARS-CoV-2, potrivit legii, precum şi asupra posibilităţii aplicării sancţiunii complementare de suspendare a activităţii pe o perioadă de 14 zile.

            (2) În cazul nerespectării obligaţiilor de către operatorii economici, autorităţile publice locale vor lua de îndată măsura suspendării temporare a autorizaţiei de funcţionare a agentului economic, la solicitarea organelor constatatoare.

Art. 9. Autorităţile publice locale îi vor atenţiona, în termen de 3 zile, pe toţi organizatorii de evenimente, cu privire la obligativitatea respectării tuturor actelor normative cu privire la prevenirea transmiterii virusului SARS-CoV-2, inclusiv în legătură cu numărul maxim de participanţi (20 de persoane în spaţii închise şi 50 de persoane în spaţii deschise).

Art. 10. Administratorii pieţelor  agro-alimentare precum şi operatorii economici, care au ca obiect de activitate comerţul cu amănuntul, vor proceda la monitorizarea permanentă în incinta spaţiilor comerciale a respectării de către vânzători şi cumpărători a măsurilor de prevenţie (purtarea corectă a măştii de protecţie în spaţii închise şi deschise, asigurarea distanţei fizice între persoane, curăţarea periodică a suprafeţelor de contact mânere, mese, balustrade etc. cu soluţie dezinfectantă, limitarea numărului de persoane în unele spaţii publice închise etc.).

Art. 11. (1) Operatorii economici şi companiile cu mai mulţi angajaţi, în special cei care îşi desfăşoară activitatea în zone industriale, au obligaţia (pe lângă asigurarea triajului epidemiologic şi a verificării respectării purtării măştii de protecţie de către proprii angajaţi în timpul programului de lucru şi la ieşirea din schimb/tură) să verifice dacă măsurile de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 sunt respectate şi de către operatorii economici, cu care au relaţii contractuale, care asigură transportul angajaţilor în şi dinspre locul de muncă.

             (2) În situaţia în care se constată că operatorii economici care asigură transportul angajaţilor nu respectă măsurile de prevenire a transmiterii virusului SARS-CoV-2, revine obligaţia angajatorului de a sesiza organele abilitate şi de a lua toate măsurile ce se impun.

Art. 12. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al Judeţului Arad va transmite prezenta hotărâre membrilor C.J.S.U. Arad, instituţiilor şi autorităţilor publice menţionate în cuprinsul prezentei hotărâri, precum şi unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Arad”.

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.