Ziarul electronic al arădenilor

Proiect la transparență. Denumiri de străzi în cartierul Westfield din municipiul Arad

Primăria Municipiului Arad anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ, începând de luni, 27 februarie 2023:

Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii de străzi în municipiul Arad, în interiorul cartierului Westfield – inițiativa primarului

Proiectul de hotărâre se referă la aprobarea denumiriilor strada Motivației – identificată prin CF nr. 363415 și strada Binelui – identificată prin CF nr. 363341, în interiorul cartierului Westfield – teren proprietate privată,  prin aprobarea completării Nomenclatorului stradal aprobat prin Hotărârea nr. 273/2010 a Consiliului Local al Municipiului Arad, cu modificările și completările ulterioare, cu denumirile noi şi aprobarea introducerii străzilor la care se face referire în prezenta hotărâre în zona de impozitare corespunzătoare, zona „D”.

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ, include: Hotărârea Consiliului Local

Municipal Arad, referatul de aprobare al Primarului nr. 14453 din 23.02.2023, raportul Direcţiei

Generale Arhitect Şef, Serviciul Date Urbane şi Spaţiale, Evidenţă Construcţii, nr. 14457/A2/23.02.2023, anexă la prezenta Hotărâre a Consiliului Local Municipal Arad, cu ilustrarea străzii.

Documentaţia poate fi consultată: pe pagina de internet a instituţiei, acesând această adresă web, la sediul instituţiei, la Serviciul Relaţii cu Publicul, camera 5, luni, marți, miercuri, între orele 8.30 – 15.30, joi, între orele 8.30 – 17.30, vineri, între orele 8.30 – 14.00. Proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Serviciul Relaţii cu Publicul al instituției.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 9 martie 2023, prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei, la acest link, ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: dezbaterepublica@primariaarad.ro sau prin poştă, pe adresa Primăriei Municipiului Arad, Bulevardul Revoluţiei, nr. 75.

Materialele transmise vor purta menţiunea „Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii de străzi în municipiul Arad, în interiorul cartierului Westfield – inițiativa primarului”.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei.

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 9 martie 2023.

(actualitati-arad.ro vă oferă integral comunicatul transmis de Primăria Municipiului Arad. actualitati-arad.ro nu îşi asumă în niciun fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru publicarea acestora.)

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.