Ziarul electronic al arădenilor

UPDATE USR Arad atacă în instanță majorarea taxelor locale

Hotărârea adoptată în luna decembrie de Consiliul Local Arad, la propunerea primarului Gheorghe Falcă, privind creşterea unor taxe şi impozite locale în 2018 a fost atacată în contencios administrativ de USR Arad, ai cărei lideri afirmă că nu au fost respectate condiţiile legale privind transparenţa decizională, proiectul fiind publicat doar nouă zile în loc de 30, înainte de a fi supus votului aleşilor.

USR Arad a anunţat, luni, că a atacat la instanţa de contencios administrativ hotărârea Consiliului Local nr. 511/21.12.2017, prin care în Arad sunt majorate cu 25% impozitele pe locuinţele persoanelor fizice şi cu aproximativ 5% cele pe terenuri.

“Adoptarea acestui act de către administraţia locală arădeană s-a făcut cu încălcarea flagrantă a legii numărul 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică. Această lege impune autorităţilor administraţiei publice, conform prevederilor articolului 7,  obligaţia de a afişa pe site-ul şi la sediul propriu proiectul de hotărâre, cu cel puţin 30 de zile lucrătoare înainte de a fi supus spre avizare şi apoi adoptat. În cazul de faţă, proiectul a fost afişat în data de 08.12.2017 şi a fost adoptat cu multă grabă, după numai 9 zile lucrătoare, pe 21.12.2017”, precizează un comunicat al USR.

Conform sursei citate, măsura creşterii unor obligaţii ale populaţiei către bugetul local “plasează Aradul între municipiile cu cele mai ridicate impozite din România şi este total nejustificată în condiţiile în care gradul de utilizare al veniturilor colectate la bugetul local este deosebit de redus, primăria şi instituţiile arondate cheltuind pe primele 11 luni ale lui 2017 cu 130 de milioane mai puţin decât veniturile încasate”.

”Ne vom opune acestei iniţiative a edilului-şef, arădenii nu trebuie să scoată mai mulţi bani din buzunar pentru a-i da unei administraţii ineficiente şi risipitoare. Legat de modul de adoptare a acestor majorări de taxe, primarul Aradului fie nu cunoaşte legea, fie o încalcă cu bună ştiinţă. Pe fondul problemei, trebuie spus că numeroase alte municipii au luat faţa Aradului, administrând eficient impozite aflate la jumătate faţă de ceea ce plătim noi”, afirmă, în comunicat, deputatul USR Sergiu Vlad.

Gheorghe Falcă nu a putut fi contactat, iar purtătorul de cuvânt al Primăriei, Ralu Cotrău, a declarat Primăria va publica ulterior un punct de vedere.

Într-o dezbatere publică organizată de Primăria Arad la jumătatea lunii decembrie pe marginea proiectului privind taxele şi impozitele anului 2018, primarul Gheorghe Falcă declara că îşi asumă creşterea anumitor taxe. Edilul spunea că în cazul unui apartament de 90 de metri pătraţi, în 2017 s-a plătit un impozit de 248 de lei, iar în 2018 se va plăti 310 lei, creşterea fiind de 25 la sută.

Falcă spunea că 98 la sută dintre taxele şi impozitele din Arad au rămas neschimbate, dar nu a precizat de ce este necesară majorarea unora dintre obligaţiile populaţiei către bugetul local.

Anterior, Falcă a reclamat în repetate rânduri că Aradul pierde 16 milioane de euro prin modificarea Codului Fiscal operată de Guvern.

UPDATE

Punctul de vedere al Primăriei Municipiului Arad vizavi de acţiunea USR Arad de a ataca în contecios administrativ Hotărârea Consiliului Local nr.511/21.12.2017, motivul invocat de liderii formaţiunii politice fiind nerespectarea condiţiilor legale privind transparenţa decizională.

Cuantumul impozitelor și taxelor locale se stabilesc anual, prin hotărâre a consiliului local, în condițiile Titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Cu privire la modul de stabilire a impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018 prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.511/21.12.2017, arătăm următoarele:

Așa cum prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.470/2016, impozitele și taxele locale pentru anul 2017 au fost stabilite la același nivel ca și în anul 2016, pentru anul 2018 s-a dorit ca nivelul acestora să rămână neschimbat.

Însă, modificările legislative în domeniul fiscal au impus o reorientare în modul de abordare a cuantumului impozitelor și taxelor locale.

În acest context, una din principalele modificări legislative o reprezintă O.U.G. nr. 79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, prin care, începând cu anul 2018, cota de impozitare a veniturilor se reduce de la 16% la 10%.

Având în vedere că, din impozitul pe venit încasat la bugetul de stat la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale în luna anterioară, cu excepţia impozitului pe veniturile din pensii, se alocă lunar,  o cotă de 41,75% la bugetele locale, veniturile bugetelor locale din această sursă se diminuează în mod corespunzător.

Pentru bugetul local al municipiului Arad, pentru anul 2018, se prognozează o scădere a veniturilor din impozitul pe venit de aproximativ 74.000.000 lei, echivalentul  a 16.000.000 euro.

Ca urmare a aprobării O.U.G. nr. 79/2017, executivul din cadrul municipiului Arad a analizat implicațiile bugetare ale modificărilor legislative din domeniul fiscal, a identificat toate mijloacele de economisire a resurselor astfel încât noua politică fiscală să nu afecteze dramatic investiţiile şi buna funcţionare a oraşului.

În măsura în care nu s-au identificat suficiente resurse  în acest sens, s-a apelat la soluţia acoperirii sumelor necesare pe seama majorării cuantumului unor impozite. S-a demarat o procedură de transparenţă decizională, cu respectarea publicităţii proiectului de act normativ, s-a organizat o dezbatere publică, la care a participat un public numeros, reprezentanţi ai partidelor politice, parlamentari, cetăţeni interesaţi şi reprezentanţi ai mediului de afaceri, dându-se posibilitatea exprimării tuturor punctelor de vedere.

Toate recomandările societăţii civile au fost aduse la cunoştinţa autorităţii deliberative, consiliul local. De asemenea, cei prezenţi la dezbaterea publică au fost invitaţi la şedinţa consiliului local în cadrul căreia a fost dezbătut şi aprobat proiectul de hotărâre.

Acestora li s-a oferit din oficiu cuvântul pentru a–şi susţine propunerile în faţa consiliului local. Chiar reprezentantul USR s-a adresat consiliului local de la tribuna publică, atât în cadrul dezbaterii publice, cât şi în şedinţa consiliului local.

Deşi Legea 52/2003, art. 7 alin. (13) permite ca,  în împrejurări execepţionale, să poată fi promovate proiecte de acte normative  fără parcurgerea procedurilor  privind  transparenţa decizională,  totuşi,  s-a realizat publicitatea necesară şi s-a organizat o dezbatere publică.

Împrejurările excepţionale sunt date chiar de întârzierea modificării Codului Fiscal.

În cel mai scurt termen, executivul  a procedat la elaborarea și supunerea la aprobare a proiectului de hotărâre de stabilire a impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018.

O.U.G. nr. 79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 885 din 10 noiembrie 2017.

La Art. III din O.U.G. nr. 79/2017 se arată: „Prin derogare de la prevederile art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2018.”

Astfel, chiar actul normativ care a determinat majorarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018,  a fost emis și se aplică începând cu 01.01.2018 prin derogare de la prevederile art. 4 alin. (1) din Legea nr.227/2015 actualizată: ” (1) Prezentul cod se modifică şi se completează prin lege, care intră în vigoare în termen de minimum 6 luni de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I. „Noua politică fiscală trebuia să fie publicată  cel mai târziu, în data de 30 iunie 2017 şi nu în noiembrie 2017.  Chiar legiuitorul însuşi a apelat la o derogare pentru a promova în regim de urgenţă noua politică fiscală.

Prin urmare, modificările legislative care au determinat creșterile unor impozite și taxe, apărute în cursul lunii noiembrie 2017, au făcut imposibililă respectarea termenului de 30 de zile lucrătoare pentru anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ, care trebuie adus la cunoştinţa publicului.

Modificările de impozite și taxe locale aprobate prin  Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.511/21.12.2017 se referă la 2 categorii de impozite: impozitul pe clădirile rezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice și impozitul pe terenul intravilan înregistrat la categoria de folosință terenuri cu construcții.

Biroul de presă al Primăriei Municipiului Arad

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.