Ziarul electronic al arădenilor

Unde se vor vinde flori pentru ziua de 1 noiembrie, în municipiul Arad

Primăria Municipiului Arad a stabilit amplasamentele pentru desfăşurarea comerţului ambulant cu flori în zona cimitirelor, în perioada 31 octombrie – 1 noiembrie 2023.

Acestea sunt următoarele:

Cimitir „Eternitatea“ – str. Poetului, nr. 2 – 4:

 –  poarta I (str. Poetului, intersecţia cu str. Câmpul Liniștii): 8 locuri;

 –  poarta a II-a: 8 locuri.

Cimitir „Pomenirea“ –  Calea Bodrogului, nr. 1:

 –  poartă – 15 locuri.

Cimitir cartier Grădiște – Calea Zimandului:

  – poarta I:  6 locuri;

  – poarta a II-a: 6 locuri.

Cimitir cartier Gai – str. Toth Arpad:

 – poartă: 6 locuri.

Cimitir cartier Bujac – str. Dimitrie Țichindeal:

  – poarta I: 6 locuri;

  – poarta a II-a: 6 locuri.

Cimitir cartier Micălaca – str. Mioriței:

  – poarta I: 6 locuri;

  – poarta a II-a: 6 locuri.

Cimitir cartier Aradul Nou – str. Merișor:

  – poartă: 6 locuri.

Cimitir cartier Sânicolaul Mic – str. Ioan Fătu nr. 76:

  – poartă: 6 locuri.

Suprafaţa atribuită pentru un loc de vânzare este de 1,00 mp, iar fiecare comerciant poate ocupa un singur amplasament, cu asigurarea distanței de minim 2,00 m între amplasamente.

Locurile de vânzare se vor atribui în limita stabilită, în ordinea numerelor de înregistrare a cererilor, pentru producători (cu atestat de producător), cu sediul social în judeţul Arad. Locurile rămase libere după repartizarea către beneficiarii menţionaţi se pot aloca acelor comercianţi care deţin coduri CAEN pentru comerţ ambulant cu sediul social în judeţul Arad.

Cererile de ocupare a domeniului public, împreună cu documentația, se depun direct/personal de către solicitant sau prin împuternicit, în condițiile legii (procură/împuternicire notarială), la sediul Primăriei Municipiului Arad, Serviciul Relaţii cu Publicul şi Asociaţii de Proprietari (camera 5 din Palatul Cenad) sau on-line, la oricare dintre adresele de e-mail ale instituţiei, respectiv registratura@primariaarad.ro sau pma@primariaarad.ro, în perioada 12-20.10.2023.

Comerțul ambulant cu flori se desfășoară numai după achitarea taxei pentru ocuparea domeniului public la Direcția Venituri din cadrul Primăriei Municipiului Arad.

Documentaţia pentru obţinerea acordului va cuprinde:

– cererea tip pentru obţinerea acordului de ocupare a domeniului public, care se găseşte pe site-ul Primăriei Municipiului Arad, http://www.primariaarad.ro/  şi la Serviciul Relaţii cu Publicul şi Asociaţii de Proprietari (camera 5 din Palatul Cenad) din cadrul Primăriei Municipiului Arad;

– copie buletin de identitate sau carte de identitate;

– copie Atestat de producător (vizat la zi, fiind autorizat în vederea cultivării florilor);

– acte firmă (copie certificat de înregistrare + certificat constatator, emise de Oficiul Registrului Comerțului), conform Legii nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incindență asupra înregistrării în registrul comerțului, cu modificările și completările ulterioare;

 – procură/împuternicire notarială – în cazul în care solicitantul este diferit de persoana care depune cererea.

Condiţiile de desfăşurare a comerţului ambulant cu flori, în zona cimitirelor, din perioada 31 octombrie 2023 – 1 noiembrie 2023, sunt următoarele:

– marfa va fi expusă doar în perimetrul locaţiei stabilite;

– este permisă doar comercializarea cu flori;

– activitatea desfăşurată nu va afecta circulaţia pietonală și auto şi nici activitatea specifică zonei (circulația pe pistele de biciclete etc.);

– se va respecta curăţenia domeniului public afectat;

– se va deține la locul de vânzare acordul pentru desfășurarea comerțului stradal, eliberat de Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente din cadrul Primăriei Municipiului Arad, dovada achitării taxei de ocupare a domeniului public – în original, documentul de identitate al vânzătorului, care să coincidă cu identitatea persoanei menționate în acordul solicitat.

În cazul constatării nerespectării  condițiilor stabilite, acordul se consideră retras de drept.

(actualitati-arad.ro vă oferă integral comunicatul transmis de Primăria Municipiului Arad. actualitati-arad.ro nu îşi asumă în niciun fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru publicarea acestora.)

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.