Ziarul electronic al arădenilor

Unde se vor putea vinde flori de Paștile Morților și de Ziua Morților

Primăria Municipiului Arad a stabilit  amplasamentele pentru desfăşurarea comerţului ambulant cu flori în Duminica Tomii (a doua duminică după Paşti) şi de Ziua Morţilor. Acestea sunt următoarele:

Cimitir Eternitatea (str. Poetului nr. 2-4)

poarta I (str. Poetului intersectia cu str. Câmpul Liniştii):  6 locuri

poarta II: 4 locuri

Cimitir Pomenirea (Calea Bodrogului nr. 1)

poarta – 15 locuri

Cimitir cartier Grădiște (Calea Zimandului)

poarta I:   5 locuri

poarta II:  5 locuri

Cimitir cartier Gai (str. Toth Arpad)

poartă: 3 locuri

Cimitir cartier Bujac  (str. Dimitrie Ţichindeal)

poarta I:   3 locuri

poarta II:  3 locuri

Cimitir cartier Micălaca (str. Mioriței)

poarta I:   4 locuri

poarta II: 4 locuri

Cimitir cartier Aradul Nou (str. Merişor)

poarta: 3 locuri

Cimitir cartier Sânnicolaul Mic (str. Ioan Fătu nr. 76)

poarta: 3 locuri

Suprafaţa atribuită pentru un loc de vânzare este de 1,00 mp, iar fiecare comerciant poate ocupa un singur amplasament.

Locurile de vânzare se vor atribui în limita stabilită, în ordinea numerelor de înregistrare a cererilor, urmând să se emită acordul de ocupare a domeniului public pentru activităţi comerciale, producătorilor (cu atestat de producător) cu sediul social în judeţul Arad. Locurile rămase libere după repartizarea către beneficiarii menţionaţi se pot aloca acelor comercianţi care deţin coduri CAEN pentru comerţ ambulant cu sediul social în judeţul Arad.

Cererile de ocupare a domeniului public se depun direct/personal de către solicitant sau prin împuternicit în condițiile legii (procură/împuternicire notarială) la Primăria Municipiului Arad, Serviciul Relaţii cu Publicul (camera 5 din Palatul Cenad), astfel:

Cei interesaţi să comercializeze flori în cea de a doua duminică după Paşti, perioada de depunere a cererilor este intervalul 8 – 12 aprilie 2019, iar perioada de ocupare a domeniului public este 3 – 5 mai 2019.

Pentru cei care doresc să comercializeze flori de Ziua Morţilor (1 noiembrie 2019), perioada de depunere a cererilor este 14  –  18 octombrie 2019, iar perioada de ocupare a domeniului public este  31 –  3 noiembrie 2019.

Documentaţia pentru obţinerea acordului va cuprinde:

Cererea tip pentru obţinerea acordului de ocupare a domeniului public, care se găseşte pe site-ul Primăriei Municipiului Arad şi la Serviciul Relaţii cu Publicul (camera 5) din cadrul Primăriei Municipiului Arad;

Copie buletin de identitate sau carte de identitate;

Acte firmă (copie certificat de înregistrare + certificat constatator emise de Oficiul Registrului Comerţului)

Împuternicire notarială – în cazul în care solicitantul este diferit de persoana care depune cererea

Condiţiile de desfăşurare a comerţului ambulant sunt următoarele:

Marfa va fi expusă doar în perimetrul locaţiei stabilite;

Comerţul ambulant se va desfăşura numai cu flori;

Activitatea desfăşurată nu va afecta circulaţia pietonală, pistele de biciclete sau activitatea specifică zonei;

Se va respecta curăţenia domeniului public;

Comercianţii vor trebui să deţină la locul de vânzare, acordul pentru desfăşurarea comerţului stradal, eliberat de Serviciul Dezvoltare Urbană şi Protejare Monumente, dovada achitării taxei de ocupare a domeniului public în original, documentul de identitate care să coincidă cu identitatea persoanei menţionate în acordul solicitat.

În cazul în care aceste condiţii nu vor fi respectate, comercianţilor le poate fi retras acordul.

(actualitati-arad.ro vă oferă integral comunicatul transmis de Primăria Municipiului Arad. actualitati-arad.ro nu îşi asumă în niciun fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru publicarea acestora.)

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.