Ziarul electronic al arădenilor

Tag: binevestirea

Binevestirea Învierii – Pastorală la Învierea Domnului 2016

Actualitati
Timotei, Din Mila Lui Dumnezeu Arhiepiscop al Eparhiei Aradului Iubitului cler, cinului monahal şi dreptcredincioşilor creştini, binecuvântare, bucurie şi pace de la Dumnezeu Tatăl şi de la Domnul nostru Iisus Hristos în Duhul Sfânt Hristos a înviat! Cinstiţi credincioşi şi credincioase, Poposind înaintea porților sfintelor biserici, după ce au primit de la altarele acestora lumina Sfintei Învieri în cântare de laudă cerească și armonie pământească și făcând în procesiune solemnă amintirea alergării mironosițelor la mormântul Mântuitorului spre a împlini ritualul Legii Vechi legat de sfârșitul vieții trecătoare în schimbul dobândirii celei veșnice, credincioșii ca început al acestor zile sărbătorești au luat aminte spre înălțare sufletească la cuvintele Evangheliei, ce sunt reluate în