Ziarul electronic al arădenilor

Săptămâna de rugăciune pentru unitatea creştinilor în Arhiepiscopia Aradului

De mai bine de o sută de ani, în toată lumea creştină, în perioada 18-25 ianuarie, se celebrează Octava de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor, acţiune organizată în ţara noastră de către Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din România, AIDRom, din care face parte şi Biserica Ortodoxă Română.

Ca în fiecare an, preoţii din Arhiepiscopia Aradului au promovat această acţiune în parohiile lor, în special în mediul urban, organizând Săptămâna de rugăciune împreună cu alte confesiuni, îndeosebi cu cele istorice, în conformitate cu îndrumările Sfântului Sinod al B.O.R. privind relaţiile cu celelalte culte.

De altfel, în aceste părţi ale ţării, datorită climatului multietnic şi multiconfesional, locuitorii au avut o bună convieţuire între ei, respectându-şi cultul şi tradiţiile fiecăruia.

În municipiul Arad, Săptămâna de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor, cu tema ,,Împăcarea – dragostea lui Hristos ne stăpânește” (2 Cor. 5, 14), s-a desfăşurat într-o bună rânduială şi armonie. Săptămâna de rugăciune a fost deschisă joi, 19 ianuarie, la Biserica Ortodoxă Sârbă; continuând Sâmbătă, 21 ianuarie, la Parohia  Ortodoxă Română Arad-Centru; Duminică, 22 ianuarie, la Catedrala Romano-Catolică; Marți, 24 ianuarie, la Biserica Greco-Catolică; Miercuri, 25 ianuarie, la Biserica Evanghelică-Luterană şi s-a încheiat Joi, 26 ianuarie, la Biserica Reformată.

Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului a participat, ca-n fiecare an, la acest program de rugăciune vorbind celor prezenţi despre rostul Ecumenismului de a promova respectul între creştini ca şi între oamenii de diferite convingeri în vederea statorniciei păcii în lume pentru asigurarea bunei stări generale şi slava lui Dumnezeu.

Omul a fost creat spre bine, dar căzând, năzuinţa sa este spre redobândirea stării iniţiale. De aceea şi omenirea urmăreşte acelaşi ţel şi cu atât mai mult cei ce îmbrăţişează o credinţă religioasă, în special creştinii. Dialogul teoretic, ca şi conlucrarea practică, are scopul de a ajuta la reîntoarcere din calea pe care treptat oamenii s-au îndepărtat unii de alţii.

Celor care s-au păzit de abatere de la calea adevărului le revine îndatorirea de a se osteni mai mult spre punerea în lumină a valorilor creştine de totdeauna. Textele biblice ca şi cele patristice temeluitoare ale temei Săptămânii de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor în multiple prelucrări îndeamnă la valorificarea prin Biserică a ceea ce-i apropie pe toţi în numele credinţei, a subliniat Înaltpreasfinţia sa în cuvântările rostite.

Organizată de către Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din România, AIDRom, din care face parte şi Biserica Ortodoxă Română, această săptămână de rugăciune – aşa cum arată Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în mesajul de binecuvântare intitulat ,,Darul împăcării lui Dumnezeu cu oamenii – semnul iubirii milostive a lui Hristos pentru lume”, este subliniat faptul că:

,,Astăzi, când crește violența verbală și fizică în familie, în școală și în societate, când se înmulțesc conflictele militare și terorismul în multe părți ale lumii, Biserica, împreună cu Familia, cu Școala și cu alte instituții care promovează binele comun, trebuie să dezvolte și mai mult o educație și o cultură a păcii spirituale interioare și a păcii sociale, o cultură a respectului reciproc și a împăcării, în locul urii, al învrăjbirii și al violenței, o cultură a demnității și a solidarității umane, a păcii și a comuniunii dintre oameni”.

Subliniindu-se în cadrul acestor întruniri tradiţia seculară de bune relaţii între cultele şi etniile care convieţuiesc în părţile Aradului, credincioşii au fost îndemnaţi spre bună şi dreaptă vieţuire, spre păstrarea valorilor evanghelice, la mărturie comună, la pace şi bună înţelegere.

Protos. Iustin Popovici

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.