Ziarul electronic al arădenilor

Raportul Grupului Statelor împotriva Corupţiei privind România, dat publicităţii

coruptie1Grupul Statelor împotriva Corupţiei (GRECO), organism al Consiliului Europei (CoE) care are drept misiune să amelioreze capacitatea statelor membre de a lupta împotriva corupţiei, a publicat marţi, la Strasbourg, Raportul de evaluare a măsurilor luate de România privind implementarea recomandărilor GRECO referitoare la transparenţa finanţării partidelor politice şi la penalizarea corupţiei.

Potrivit raportului citat, România a implementat în mod satisfăcător doar şapte din cele 20 de recomandări conţinute în Raportul de evaluare din cadrul rundei a treia, adoptat în 2010.

Nouă recomandări rămân sau au fost parţial implementate şi patru recomandări încă nu au fost implementate.

Referitor la transparenţa finanţării partidelor politice, GRECO remarcă faptul că România nu a folosit intervalul suplimentar de 2 ani scurs de la primul Raport de conformitate, pentru a înregistra vreun progres.

Un proiect de lege pentru modificarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţilor partidelor politice şi campaniilor electorale se află în prezent în Parlament. Dacă va fi adoptat, va aduce o serie de îmbunătăţiri, remarcă raportul GRECO.

În acelaşi timp – se menţionează în document – România are nevoie în continuare să nuanţeze o parte dintre aceste prevederi pentru a lua pe deplin în considerare raţiunile care au fundamentat recomandările emise de GRECO, spre exemplu cu privire la transparenţa sprijinului oferit de către terţi, garantarea independenţei auditului financiar al partidelor politice şi reglementarea unor sancţiuni eficiente, proporţionate şi disuasive pentru încălcarea Legii nr. 334/2006.

GRECO consideră că existenţa unor reguli clare, consecvente şi eficiente cu privire la supravegherea finanţării partidelor politice este de maximă importanţă. În legătură cu această temă, GRECO este îngrijorat în mod special de anumite aspecte ale proiectului de lege, precum absenţa unor propuneri adecvate privind termenele de depunere şi publicare a declaraţiilor financiare anuale privind partidele politice.

În principiu, depunerea acestor declaraţii constituie punctul de plecare pentru implementarea controalelor financiare ale Autorităţii Electorale Permanente (AEP), iar orice întârzieri cauzate de neclaritatea reglementării vor avea un impact negativ asupra activităţii AEP. Mai ales că termenul de prescripţie este prea scurt şi România trebuie să îmbunătăţească această situaţie rapid, având în vedere că actualul termen de 6 luni este în mod clar neadecvat, se arată în raport.

Totodată, GRECO speră că România va depune toate eforturile pentru a îmbunătăţi supravegherea exercitată de AEP cu privire la finanţarea atât a partidelor politice, cât şi a campaniilor electorale. GRECO reaminteşte că această supraveghere a fost percepută la momentul vizitei de evaluare ca o zonă slabă şi că, în paralel, finanţarea partidelor politice a generat numeroase controverse.

În ceea ce priveşte penalizarea corupţiei, GRECO este bucuros să constate că, odată cu intrarea în vigoare a Noului Cod Penal în data de 1 februarie 2014, alături de amendamentele adiţionale aprobate anterior, incriminarea faptelor de mită şi trafic de influenţă în România este conformă într-o mare măsură cu prevederile Convenţiei Penale împotriva Corupţiei. Este totuşi nevoie de unele îmbunătăţiri în ceea ce priveşte penalizarea mitei oferite funcţionarilor publici.

Autorităţile preferă să menţină actuala situaţie juridică pentru a uşura distincţia faţă de situaţia în care funcţionarul public pretinde în mod fraudulos că poate realiza o anumită sarcină în schimbul mitei.

Aceasta este probabil o consecinţă a importanţei şi caracteristicilor particulare ale corupţiei în România, se notează în raport. GRECO apreciază că România trebuie totodată să incrimineze mita în sectorul privat într-o sferă mai largă de circumstanţe.

Pe scurt, performanţa de ansamblu a României rămâne modestă în această etapă a procedurii de conformitate şi nu a înregistrat niciun progres substanţial şi tangibil în ceea ce priveşte transparenţa finanţării partidelor politice, comparativ cu situaţia evaluată în primul Raport de conformitate în urmă cu doi ani (şi la patru ani de la adoptarea Raportului de evaluare), se arată în raport.

Marea majoritate a recomandărilor formulate pe tema transparenţei finanţării partidelor politice nu au fost încă implementate.

În acest circumstanţe, GRECO nu are altă cale decât să considere că situaţia este ‘global nesatisfăcătoare’ în sensul Regulilor de procedură, se menţionează în documentul citat. GRECO solicită României să prezinte un raport privind progresul înregistrat în implementarea recomandărilor, cel mai târziu până pe 30 iunie 2015.

Grupul Statelor împotriva Corupţiei, organism al Consiliului Europei, ajută statele membre să identifice deficienţele în politicilor naţionale anticorupţie, îndemnându-le să realizeze reformele legislative, instituţionale şi practice care se impun. GRECO reuneşte în prezent 47 de state membre ale Consiliului Europei, Belarus şi SUA.

sursa: Agerpres

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.