Ziarul electronic al arădenilor

Părinţii, rol esenţial în protejarea copiilor de unele influenţe negative ale internetului

patriarhul-danielPărinţii şi bunicii elevilor trebuie să conştientizeze că au rol major în promovarea valorilor, în formarea personalităţii copiilor, dar şi în protejarea lor de anturaje nocive şi de unele influenţe negative ale internetului, arată PF Daniel, în mesajul transmis la începutul anului şcolar.

Patriarhul Daniel arată, în mesajul său, că bazele educaţiei se pun în familie, iar şcoala are rolul de a continua actul educativ, prin oferirea unui bagaj informaţional riguros şi, mai ales, prin formarea personalităţii depline a elevului.

“Întrucât bazele educaţiei se pun în familie, este esenţial ca părinţii, bunicii şi rudele elevilor să conştientizeze rolul major pe care îl au în formarea personalităţii acestora şi mai precis în formarea caracterelor, în promovarea valorilor perene sau permanente şi în protejarea copiilor de anturajele nocive şi de unele influenţe negative ale internetului.

Dacă bazele educaţiei se pun în familie, şcoala are rolul de a continua actul educativ, atât prin oferirea unui bagaj informaţional riguros, cât mai ales prin formarea personalităţii depline a elevului, dornic să participe la viaţa comunităţii prin calităţi reale şi spirit creator, deoarece informarea, fără o formare spirituală a omului, nu dezvoltă persoana ca fiinţă comunională şi relaţională.

Aşadar, educaţia integrală în adevăratul sens al cuvântului presupune şi o formare în spiritul comuniunii, inclusiv conştientizarea apartenenţei la o comunitate de oameni meniţi să se dezvolte, să lucreze şi să progreseze împreună în demnitate şi creativitate”, spune PF Daniel.

Potrivit Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Române, respectul de sine şi respectul copiilor faţă de părinţi, profesori şi colegi sunt valori fără de care o societate nu se poate dezvolta în mod armonios, iar acestea trebuie educate şi formate.

“Părinţii şi profesorii trebuie să valorifice talanţii fiecărui copil, să îl înveţe că este capabil şi valoros ca persoană unică şi irepetabilă creată după chipul lui Dumnezeu.

Fiecare elev trebuie încurajat să îşi pună în valoare darul său unic primit de la Dumnezeu, dar să şi respecte darurile sau talentele celor din jurul său.

De asemenea, buna-cuviinţă şi respectul faţă de părinţii care l-au crescut şi faţă de educatori, învăţători şi profesori trebuie cultivate, nu ca o obligaţie, ci ca pe o lumină a sufletului frumos, ca o recunoştinţă faţă de cei care îşi dedică întreaga viaţă creşterii, educării şi formării copiilor şi tinerilor”, mai spune patriarhul Daniel.

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.