Ziarul electronic al arădenilor

Peste 170 de persoane au făcut sesizări la ITM Arad

PetitiePeste 170 de petiții au fost înregistrate, în primele 4 luni ale acestui an, la Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad, majoritatea dintre ele fiind făcute pentru neacordarea drepturilor salariale de către angajator.

„În primele 4 luni ale acestui an, la Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad au fost înregistrate un număr de 172 de petiţii, dintre care 96 au fost înregistrate pentru neacordarea drepturilor salariale, 9 pentru neîntocmirea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă, 6 pentru neîntocmirea actelor de încetare a raportului de muncă, 3 pentru desfacerea contractului de muncă la iniţiativa angajatorului în perioada de incapacitate temporară de muncă, 2 neplata obligaţiilor către bugetul asigurărilor sociale de stat, 6 pentru nerespectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă, 14 pentru neplata orelor suplimentare şi 36 diverse“, se precizează într-o informare a ITM Arad.

ITM Arad readuce în atenţia angajatorilor, cât şi a angajaţilor, următoarele:

– nerespectarea dispoziţiilor privind munca suplimentară, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei (art. 260 alin. 1, lit. i din Legea 53/2003 – Codul Muncii);

– primirea la muncă a până la 5 persoane fără încheierea unui contract individual de muncă, potrivit art. 16 alin. (1), – amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei, pentru fiecare persoană identificată (art. 260 alin. 1, lit. e din Legea 53/2003);

– prestarea muncii de către o persoană fără încheierea unui contract individual de muncă se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei (art. 260 alin. 1, lit. f din Codul Muncii).

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.