Ziarul electronic al arădenilor

Licitaţie pentru locuri de parcare în cartierul Micălaca

În cartierul Micălaca din municipiul Arad vor fi scoase la licitație mai multe locuri de parcare, acestea fiind amenajate, numerotate şi dotate cu dispozitive de blocare.

Conform anunțului făcut de SC Recons, vor putea fi închiriate 170 locuri, dintre care 33 sunt pentru persoane cu dizabilităţi.

Locurile de parcare care vor fi scoase la licitație sunt la blocurile 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172,173 , 174, 175, 176, 177, 178, 179.

Pentru participarea la procedura de licitare, locatarii din aceste blocuri vor depune până în 14 august 2015 , la Registratura punctului de lucru situat în cartierul Aurel Vlaicu, Bl. Z20 parter, lângă Oficiul Poștal nr. 8 Vlaicu, următoarele documente:

cerere tip (se obține de la Registratura punctului de lucru sau se poate descărca de pe site-ul SC Recons S.A., la adresa de web: http://reconsarad.ro), declarație pe propria răspundere că nu deține garaj amplasat pe domeniul public (se obține de la Registratura punctului de lucru sau se poate descărca de pe site-ul SC Recons S.A.)

documente privind domiciliul/rezidența (copie B.I./C.I. sau actul de proprietate, contract de închiriere, act de donație sau moștenire; copie certificat căsătorie – după caz).

De asemenea, mai trebuie depuse și alte documente, precum copie după certificatul de înmatriculare (talon) al autovehiculului/autovehiculelor deținute în proprietate sau folosință, documente privind dreptul de folosință (utilizare) a autovehiculului (contract de leasing, act de donație, act de moștenire, contract de comodat).

Dacă este cazul se vor mai depune certificatul, decizia de încadrare într-o grupă de handicap grav sau accentuat, dovada că este veteran de război sau beneficiar al Decretului – Lege nr. 118/1990 şi cupon de pensie (soț + soție) pentru acordarea de reduceri în cazul pensionarilor cu pensia medie pe familie, sub salariul minim pe economie.

Preţul de pornire la licitaţie va fi de 10 lei/lună pentru un loc de parcare.

Licitația va avea loc în 25 august, la ora 9.00, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Arad, str. Corneliu Coposu   (lângă clădirea Consiliului Judeţean), în sala de conferinţe, întrarea dinspre lac.

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.