Ziarul electronic al arădenilor

Lansare proiect S.C. AGILITECH CNC SRL

Denumirea proiectului: „Dezvoltarea activității de producție a AGILITECH CNC SRL”, cod SMIS 131140

Alte informaţii: S.C. AGILITECH CNC SRL, având sediul social la adresa, Str. Arh. Milan Tabacovici, nr. 51/a, ap.1, Municipiul Arad, judeţul Arad, derulează, începând cu data de 06.03.2020 și până în data de 28.02.2021, proiectul „Dezvoltarea activității de producție a AGILITECH CNC SRL”, co-finanţat prin Regio – Programul Operaţional Regional, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în calitate de autoritate de management, și Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest, în calitate de organism intermediar.

Obiectivul proiectului este reprezentat de creșterea competitivității și consolidarea poziției pe piață a firmei S.C. AGILITECH CNC SRL, prin dezvoltarea activității principale a firmei, încadrată la domeniul de competitivitate identificat prin codul CAEN 2562 – Operațiuni de mecanică generală.

Programul: REGIO – Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.

Autoritatea de Management: Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației.

Organismul Intermediar pentru Programul Operațional Regional în Regiunea Vest: Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, www.adrvest.ro .

Valoarea totală a proiectului, în conformitate cu contractul de finanțare, este de 1.413.613,96 lei, iar valoarea finanțării nerambursabile este de 950.328,70 lei. Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 807.779,39 lei, iar valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 142.549,31 lei.

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la S.C. AGILITECH CNC SRL, adresa: Str. Arh. Milan Tabacovici, nr. 51/a, ap.1, Municipiul Arad, judeţul Arad, România, cod poştal 310249.

Persoana de contact: Tamas Michael Christian, Telefon: 0747025074.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

S.C. AGILITECH CNC SRL

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.