Ziarul electronic al arădenilor

ITM Arad. Controale la angajatorii din domeniul panificației

În perioada 30 august – 2 septembrie 2021, inspectorii de muncă din cadrul ITM Arad au întreprins acțiuni de control la angajatorii care își desfășoară activitatea în domeniul fabricării produselor de brutărie și a produselor făinoase.

Acțiunea, parte a Planului de măsuri realizat de Inspecția Muncii în colaborare cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale a urmărit în principal reducerea incidenței muncii nedeclarate și subdeclarate.

Munca nedeclarată constituie un fenomen extrem de nociv, având ân vedere consecințele sociale și economice pe care le generează.

În primul rând persoana care prestează muncă nedeclarată este lipsită de protecție socială, de drepturi pe care i le conferă contractul de muncă, cum are fi dreptul la concediu de odihnă, la concediu medical, la indemnizația de șomaj în caz de concediere, respectiv dreptul de a beneficia de pensie.

De asemenea, munca nedeclarată sau subdeclarată atrage riscul ca lucrătorii să nu fie plătiți, plata urmând a fi făcută în funcție de voința angajatorului, riscul ca activitatea să se desfășoare în condiții precare ce pot pune în pericol sănătatea și securitatea acestora.

Având în vedere aceste considerente, inspectorii de muncă au urmărit cu precădere identificarea angajatorilor din domeniul fabricării produselor de panificație care utilizează nelegal munca copiilor și a tinerilor, care nu au încheiate contracte individuale de muncă sau care, deși le-au încheiat în formă scrisă, nu le-au înregistrat în Registrul General de Evidență al Salariaților, respectiv nu le-au transmis la Inspectoratul Teritorial de Muncă astfel cum norma legală prevede.

Paralel cu verificarea respectării dispozițiilor legale, inspectorii de muncă au efectuat și acțiuni de informare, îndeosebi despre avantajele pe care le aduce munca declarată și în egală măsură dezavantajele și riscul la care se expun în cazul muncii fără forme legale.

Modul receptiv în care angajatorii și angajații au primit informațiile, ne determină să afirmăm că acțiunea și-a atins obiectivul, în speță de a crește gradul de conștientizare în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă.

Cu toate acestea, la angajatorii la care s-au constatat nereguli, inspectorii de muncă au aplicat sancțiuni proporționale cu gravitatea faptelor, fiind dispuse de asemenea măsuri de remediere a neconformităților constatate.

(actualitati-arad.ro vă oferă integral comunicatul transmis de ITM Arad. actualitati-arad.ro nu îşi asumă în niciun fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru publicarea acestora.)

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.