Ziarul electronic al arădenilor

ISJ Arad: Încep înscrierile la grădiniță, pentru anul școlar 2018-2019

În baza adresei Ministerului Educației Naționale nr. 30062/27.04.2018, se derulează succesiv următoarele etape:

Reînscrierea copiilor care frecventează grădiniţa în acest an şcolar şi doresc să o frecventeze şi în anul școlar 2018-2019 va începe pe 7 mai 2018

Înscrierile  copiilor nou-veniţi se va derula începând cu 21 mai 2018

Orarul reînscrierilor şi înscrierilor va fi stabilit de conducerea unităţilor de învăţământ preșcolar şi va fi afişat, la loc vizibil, în fiecare grădiniţă.

Totodată, programul va fi afişat pe site-ul instituţiei, dar şi pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Arad.

După finalizarea procesului de reînscriere, locurile libere vor fi ocupate în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă: grupa mare (copiii de 5 ani), grupa mijlocie (copiii de 4 ani) şi grupa mică (copiii de 3 ani). În baza H.G. 1252/2012 și în limita locurilor disponibile, pot fi înscriși în grupa mică și copii cu vârsta cuprinsă între 2 și 3 ani.

În cazul în care într-o unitate de învăţământ, numărul cererilor de înscriere este mai mare decât numărul locurilor libere, atunci vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale şi criterii de departajare specifice.

Criteriile generale de departajare sunt următoarele:

existenţa unui document care dovedeşte că un copil este orfan de ambii părinţi

existenţa unui act care dovedeşte că este orfan de un singur părinte

existența unui frate/surori înmatriculat/înmatriculate în grădiniţa respectivă

existenţa unui certificat medical care dovedeşte că minorul are un grad de handicap.

Criteriile specifice de departajare sunt elaborate de fiecare unitate de învăţământ preşcolar. Acestea nu pot fi discriminatorii şi nu pot include liste de preînscrieri. Criteriile specifice de departajare vor fi aplicate doar după epuizarea criteriilor generale.

Conducerea unităţilor de învăţământ preşcolar trebuie să afişeze la vedere, informaţii despre numărul copiilor care pot fi înregistraţi, criteriile generale şi specifice şi numărul de copii reînscrişi/înscrişi zilnic, în perioada stabilită, din totalul disponibil.

De asemenea, unităţile particulare de învăţământ preşcolar au şi obligaţia de a afişa statutul acestora, adică dacă sunt autorizate să funcţioneze provizoriu sau sunt acreditate de Agenţia pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Preuniversitar.

(actualitati-arad.ro vă oferă integral comunicatul transmis de Inspectoratul Școlar Județean Arad. actualitati-arad.ro nu îşi asumă în niciun fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru publicarea acestora.)

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.