Ziarul electronic al arădenilor

ISJ Arad anunță: Cum se fac înscrierile la grădiniță pentru anul școlar 2020-2021

Înscrierea copiilor la grădiniță pentru anul școlar 2020-2021 se face  în baza Notei MEC nr. 791/4.05.2020, se derulează succesiv următoarele etape:

Reînscrierea copiilor care frecventează grădiniţa în acest an şcolar şi doresc să o frecventeze şi în anul școlar 2020-2021 va începe pe 25 mai 2020 – 5 iunie 2020

Înscrierile  copiilor nou-veniţi se va derula începând cu 8 iunie 2020

Pentru asigurarea transparenței procesului de reînscriere/ înscriere, conducerile unităților de învățământ preșcolar vor posta pe site-ul unității de învățământ/ISJ și la avizier, pentru toți cei interesați, următoarele informații:

Capacitatea instituției (număr de copii pentru care a fost proiectată);

 Numărul de locuri aprobat prin planul de școlarizare pentru anul școlar 2020 – 2021 ( pe grupe de vârstă: mică, mijlocie, mare) ;

Criteriile generale/specifice pentru înscrierea copiilor;

Unitățile de învățământ preșcolar particular vor afișa și informații privind statutul grădiniței, respectiv: autorizată  să funcționeze provizoriu sau acreditată ARACIP.

Etapele de reînscriere și înscriere vor fi realizate conform  Procedurii informatice specifice Nr.705 /4.05.2020 ( transmise I.S.J  de către MEC ), Modul SIIIR – Înscrierea la grădiniță 2020- 2021.

Orarul reînscrierilor și respectiv al înscrierilor va fi stabilit de conducerea unității de învățământ și va fi afișat, la loc vizibil, în fiecare grădiniță, pentru informarea părinților și a publicului interesat, inclusiv pe site-ul acesteia, dacă există, și pe site-ul ISJ Arad.

Reîncrierile se pot efectua și prin fax, poștă electronică sau telefonic.

Referitor la înscriere, părinții pot comunica unității de învățământ și prin fax, poștă electronică sau telefonic, datele necesare ( date privind solicitantul, date privind copilul și date privind opțiunile exprimate), pentru a fi introduse în aplicația informatică specifică.

Etapa de validare a fișelor și de completare a dosarelor cu documentele necesare se va desfășura la momentul comunicării de către unitatea de învățământ, pe zile și pe intervale orare, în ordinea în care cererile au fost introduse în aplicație, cu respectarea tuturor măsurilor de protecție. Comunicarea va fi postată atât pe site-ul unității de învățământ, cât și la avizier.

Ocuparea locurilor libere, după finalizarea etapei de reînscriere, se va face cu respectarea prevederilor din legislația în vigoare și, cu precădere, în acest an școlar, a prevederilor Legii nr.56/2019, asigurând cuprinderea tuturor copiilor de 5 ani în grupa mare, ca parte a învățământului general obligatoriu.

În situația în care într-o unitate de învățământ numărul cererilor de înscriere a copiilor în învățământ preșcolar, primite de la părinți, este mai mare decât numărul de locuri libere, vor fi aplicate succesiv criteriile de departajare generale și criterii de departajare specifice, după cum urmează:

Criteriile generale sunt următoarele și presupun existența: 

 unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de la o casă de copii/ un centru de plasament/ plasament familial se asimiliază situației copilului orfan de ambii părinți);

 unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;

 unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în anul școlar următor, în unitatea de învățământ respectivă;

unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului, însoțit de certificatul de orientare școlară eliberat de Comisia de orientare școlară și profesională.

În cazul în care numărul cererilor de înscriere primite de la părinți este mai mare decât numărul de locuri libere, repartizarea copiilor se face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale de departajare cumulate de către fiecare copil astfel:

se repartizează la început copiii care îndeplinesc trei dintre criteriile menționate anterior;

apoi copiii care îndeplinesc două dintre criterii;

și în final, copiii care îndeplinesc doar unul dintre criteriile menționate.

Criteriile specifice 

Criteriile specifice de departajare sunt elaborate de fiecare unitate de învățământ preșcolar sau cu grupe de preșcolari, sunt aprobate de Consiliul de Administraţie al acesteia și avizate de către consilierul juridic al I.Ș.J. Arad, până în data de 29 mai 2020.

Criteriile specifice de departajare sunt aplicate după epuizarea departajării pe baza criteriilor generale menționate anterior. Prentru criteriile specifice stabilite, unitatea de învățământ va indica documentele doveditoare pe care părintele trebuie să le depună în momentul validării cererii- tip de înscriere.

Aceste criterii nu pot fi discriminatorii și nu pot include existența unor liste de preînscrieri, organizate în afara calendarului procesului de înscriere în învățământul preșcolar.

(actualitati-arad.ro vă oferă integral comunicatul transmis de Inspectoratul Școlar Județean Arad. actualitati-arad.ro nu îşi asumă în niciun fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru publicarea acestora.)

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.