Ziarul electronic al arădenilor

IPS Timotei Seviciu, arhiepiscop al Aradului, împlineşte 80 de ani

RAW_8463Mesajul Decanului Facultății de Teologie din Arad la a 80-a aniversare a IPS Timotei Seviciu

Anul acesta, în luna iunie, IPS Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscop al Aradului împlineşte venerabila vârstă de 80 de ani.

Născut pe meleagurile bănăţene dintr-o venerabilă familie de clerici şi dascăli, şcolit la prestigiosul Institut de Teologie de grad Universitar din Bucureşti, specializat în ştiinţa teologică sub atenta coordonare a reputatului părinte profesor Ioan G. Coman, precum şi în prestigioasele centre teologice din Neuchâtel, Bossey, Frieburg, format în spiritul exigenţelor învăţământului teologic superior din România, familiarizat cu profunzimile teologiei patristice, conectat la agenda ecumenică prin participări la diferite congrese şi conferinte specifice ecumenismului din a doua jumătate a secolului al XX-lea, ÎPS Timotei asumă şi slujirea arhierească ca încununare a eforturilor depuse pentru marea slujire a Bisericii şi teologiei noastre.

Slujirea de arhiereu o asumă la îndemnul vrednicului de pomenire Dr. Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului, care, am putea spune, îl cheamă la slujirea tradiţiei locale, deja asumate şi binecunoscute, în intrinsecă relaţionare cu cea a Bisericii Ortodoxe Române şi cu valorile nepieritoare ale Ortodoxiei.

Mai bine de jumătate din viaţă a dedicat-o slujirii arhiereşti, ca Arhiereu-Vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei apoi ca Episcop şi Arhiepiscop al Aradului, în care a îmbinat responsabil Tradiţia cu actualitatea, latura duhovnicească cu cea administrativă, calitatea de Părinte cu cea de garant al patrimoniului bisericesc-cultural al eparhiei, pe care îl înnoieşte şi dezvoltă constant prin construirea şi restaurarea locaşurilor de cult, a celor de asistenţă socială şi de spiritualitate, ce culminează cu impunătoarea Catedrală Arhiepiscopală a Aradului.

  Deşi a asumat cu abnegaţie şi cu certe realizări slujirea arhierească a Bisericii mai bine de patru decenii, formaţia originară de profesor, dedicată Şcolilor Teologice, l-a ajutat să reclădească învăţământul teologic arădean, promovând vizionar, în spiritul tradiţiei locale, valorile formatoare ale viitorilor slujitori ai altarelor şi ai catedrelor de religie ortodoxă.

A sprijinit dinamica educativ-formativă şi ştiinţifică a Facultăţii de Teologie Ortodoxă şi a Liceului Teologic Ortodox din Arad, fiind pentru aceste instituţii un veritabil ctitor şi Părinte. Formaţia sa academică – ilustrată în lucrări riguros elaborate şi profunde – a aşezat-o, în vremuri dificile, în slujirea învăţământului teologic din Arad, predând cursuri universitare şi formând tineri teologi în duhul metodei pline de strălucire a Tradiţiei Bisericii Ortodoxe şi a erudiţilor profesori de teologie de altădată.

Respectul pe care îl manifestă faţă de profesorii de teologie de altădată, care şi-au adus o contribuţie inegalabilă la formarea atâtor generaţii de slujitori ai Bisericii în diverse moduri, arată nu doar înalta conştiinţă şi recunoştinţă a ÎPS Timotei, ci şi asumarea şi integrarea în prestigioasa tradiţie a învăţământului teologic ortodox din România.

Opera sa teologică profundă este elaborată cu meticulozitate expresivă şi rigoare ştiinţifică după exigenta metodologie ştiinţifică şi pedagogică a profesorilor de altădată. În centrul gândirii sale teologice străluceşte Persoana lui Iisus Hristos pe care o asumă teologic-existenţial oferind asupra acestei teme o perspectivă teologică şi istoric-dogmatică competentă.

Persoana lui Iisus Hristos stă şi în centrul dinamicii pastorale a ÎPS Timotei, fapt ce poate fi ilustrat prin lecturarea articolelor din Biserica şi Şcoala sau din Pastorale.

ÎPS Dr. Timotei Seviciu se integrează în pleiada ierarhilor şi profesorilor de teologie ortodoxă din a doua jumătate a secolului al XX-lea care au contribuit semnificativ la aprofundarea temelor ecumenice şi la intensificarea dialogurilor interconfesionale. Mărturii în acest sens sunt numeroasele conferinţe internaţionale la care participă – Franţa, Suedia, Elveţia, Germania, Statele Unite ale Americii – teza de doctorat cu o temă ce trimite spre exigenţele dialogului ecumenic dar şi spre asumarea hristologiei primului mileniu creştin cu accentul pe hristologia Sfântului Chiril al Alexandriei şi dialogul cu Vechile Biserici Orientale.

Familiarizarea cu literatura teologică din spaţiul ortodox şi cel al creştinismului apusean, sesizarea diverselor curente teologice ale vremii cu implicaţiile lor, atenţia la exprimarea unei teologii nuanţate şi contextuale şi mai ales atenţia şi fidelitatea faţă de Tradiţia dogmatică şi duhovnicească a Bisericii Ortodoxe, ilustrează robusteţea gândirii sale teologice şi permanenta disponibilitte şi aşezare spre dialog.

 Model de erudiţie, manifestat în modestie şi înţelepciune, în răbdare şi condescendenţă faţă de fiecare persoană, ca aşezare a omului în planul proniei lui Dumnezeu, ÎPS Timotei ne indică în secolul al XXI-lea – secol al fragmentărilor, deconstrucţiilor şi al conflictelor – „harta” Tradiţiei experimentale a Bisericii în actualitate cu accentul pe fidelitate, unitate, continuitate şi comuniune.

Metoda pusă în lucrare este cea paradoxală, specifică Părinţilor, de aceea orice reducţie a acesteia lasă lucrurile neînţelese de cei care operează doar în maniera logicii formale, a propriilor reflexe şi imaginaţii. Într-o lume conflictuală, nerăbdătoare, dislocată din exigenţele Tradiţiei, ÎPS Timotei, invită, pentru rezolvarea provocărilor, la aşezarea întru Tradiţie.

Într-o lume a schimbărilor galopante şi a mutaţiilor globale, ÎPS Timotei, fără să denunţe doar la nivel axiomatic pericolul desprinderii de filonul Tradiţiei şi practicii Bisericii, ne cheamă să privim în adâncurile de sens ale „bătrânei” şi „tinerei” în acelaşi timp, Tradiţii a Bisericii şi să regăsim veritabila cheie a hermeneuticii vremurilor pe care le trăim.

Lecţiile duhovniceşti pe care le primim sunt demne de filele Patericului care propun atenţia la interioritatea persoanei într-o lume construită şi centrată în propria-i exterioritate, atenţia la pericolul fragmentării prin supralicitarea autonomă şi conflictuală cu lumea şi între noi, atenţia la relativizarea de către unii a rânduielilor Bisericii, prin secularizare sau pietism, în contextul globalizării lumii şi a presiunii mediatice asupra Bisericii.

În percepţia unora, în contextul actual, Tradiţia pare pierdută ca şi cei care o asumă, pare irelevantă, neînţeleasă, statică, ştearsă şi fără valoare. Toate acestea pentru că „harta” Tradiţiei nu le este accesibilă; aceasta înseamnă alte valori şi alte mecanisme decât cele ale unei exteriorităţi care se tot prelungeşte prin mişcări centrifuge în raport cu centrul.

Dar, ÎPS Timotei ne învaţă, într-un spaţiu al libertăţii propriu doar Tradiţiei, că aceasta şi cei care o asumă sunt plini de strălucire chiar şi sub haina modestiei, a vechimii şi a trecerii vremii. Tradiţia Bisericii străluceşte în cei ce o asumă şi cei ce asumă Tradiţia Bisericii au strălucirea lor!

Din aceste valori s-au împărtăşit studenţi ai Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Arad, prin prezenţa la cursurile universitare a ÎPS Dr. Timotei Seviciu, generaţii de tineri şi din aceste valori ne putem împărtăşi cu statornicie şi astăzi, toţi cei care suntem contemporani cu cel pe care îl omagiem la împlinirea vârstei de 80 de ani.

Dacă în alte ocazii l-am numit pe ÎPS Timotei „martor al Tradiţiei locale integrate în Tradiţia universală a Bisericii”, astăzi adăugăm faptul că Tradiţia are nu doar statornicie şi fidelitate, ci şi continuitate şi înnoire şi astfel îl putem numi şi restaurator şi ctitor al învăţământului teologic arădean. Prin reînfiinţarea învăţământului teologic arădean, pe vechile vestigii ale Institutului Teologic (1822) şi Academiei Teologice (1927) de altădată, instituţii prestigioase şi respectate, ÎPS Dr. Timotei Seviciu reactivează verticala teologică şi culturală a eparhiei, configurează şi contruieşte în spiritul tradiţiei dimensiunea formativ-teologică a spaţiului încredinţat spre păstorire.

De aceea, corpul academic al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Arad, pe care l-aţi ctitorit, susţinut şi inspirat în devenirea istorică a instituţiei, pe care l-aţi legat permanent de responsabilitatea moştenirii teologice arădene de aproape două veacuri, oferindu-i modelul Tradiţiei în actualitate, Vă aduce omagiu de preţuire şi recunoştinţă ca şi garanţie a angajamentului nostru continuu în exigenţele Tradiţiei Bisericii.

Întru mulţi ani Înaltpreasfinţite Părinte Arhiepiscop Timotei!

Decan

Pr. Prof. Univ. Dr. Cristinel Ioja

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.