Ziarul electronic al arădenilor

Încep evaluările la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a

evaluareEvaluările la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a vor începe, luni, în ordine crescătoare, potrivit programelor făcute de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu proba scrisă la Limba română pentru elevii claselor a II-a.

Potrivit unui ordin al MECS, evaluările la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a sunt programate în perioada 18 mai – 3 iunie.

Elevii clasei a II-a vor avea luni proba scrisă la Limba română, marţi – proba de citire la Limba română şi de scriere şi citire la Limba română pentru minorităţile naţionale, pe 20 miercuri – la Matematică, joi, proba scrisă la Limba maternă, iar vineri va fi proba de citit la Limba maternă.

Pentru elevii clasei a IV-a, evaluarea este programată astfel: 26 mai – Limba română, 27 mai – Matematică, 28 mai – Limba maternă.

Evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a începe pe 2 iunie cu proba de Limbă şi comunicare şi se încheie pe 3 iunie cu proba de Matematică şi Ştiinţe ale naturii.

Sălile în care se susţine EN-2015 sunt, de regulă, sălile în care elevii clasei îşi desfăşoară activitatea în mod obişnuit. Acestea sunt adaptate în prealabil, după caz, în funcţie de testul planificat, prin eliminarea oricăror materiale didactice care i-ar putea influenţa pe elevi în timpul administrării evaluării.

Potrivit metodologiei, fiecărui elev i se distribuie testul din ziua respectivă, pe care îşi scrie numele, prenumele şi unitatea de învăţământ. Înregistrarea şi monitorizarea timpului de rezolvare a testelor se fac de către un cadrul didactic numit administrator de test. Pe durata evaluării, administratorul de test asigură respectarea ordinii şi a liniştii în sala de clasă.

“Este interzis cadrului didactic să le ofere elevilor indicaţii referitoare la rezolvarea testelor, să facă modificări ale testelor sau să realizeze completări ale rezolvărilor testelor”, conform metodologiei.

Fiecare test de la EN II şi EN IV este evaluat de către două cadre didactice evaluatoare, dintre care unul este învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar de la clasă.

Pentru EN VI, testele care vizează evaluarea unor competenţe din aria curriculară “Limbă şi comunicare” sunt evaluate de echipe formate din două cadre didactice, unul cu specialitatea limba şi literatura română şi celălalt cu specialitatea limba modernă. În cazul elevilor care au urmat studiile într-o limbă a minorităţilor naţionale, echipa este formată din trei cadre didactice, doi având specializările menţionate anterior, iar al treilea având specialitatea limba şi literatura maternă.

Ordinul ministrului educaţiei privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a Evaluărilor Naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2014-2015 mai prevede că testele la la “Matematică şi Ştiinţe ale naturii” sunt evaluate de echipe formate din trei cadre didactice, unul cu specialitatea matematică, al doilea cu specialitatea fizică, al treilea cu specialitatea biologie.

Evaluarea fiecărui test se face cu respectarea strictă a baremului şi a instrucţiunilor cuprinse în Caietul cadrului didactic.

Conform sursei citate, pentru a facilita analiza rezultatelor şi comunicarea acestora către elevi şi părinţi/reprezentanţi legali ai elevului, în timpul evaluării testelor, profesorii evaluatori pot face pe acestea sublinieri sau menţiuni.

Rezultatele evaluării se stabilesc de cadrul didactic evaluator/în cadrul echipei de evaluatori, prin completarea fişei de evaluare pentru fiecare test, fişă care se semnează de către evaluator/evaluatori.

Evaluarea testelor pentru fiecare din clasele a II-a, a IV-a, a VI-a se finalizează în termen de cel mult 7 zile de la data susţinerii ultimului test de la clasa respectivă.

Directorul unităţii de învăţământ asigură încărcarea rezultatelor testelor în aplicaţia informatică dedicată şi transmite fişele de evaluare şi testele către cadrele didactice de la clasele a II-a, a IV-a, respectiv a VI-a, în vederea analizării rezultatelor cu elevii şi părinţii/reprezentanţii legali ai elevului.

Până la sfârşitul anului şcolar, fişele de evaluare şi testele pentru EN-2015 ale elevilor fiecărei clase se depun, de către cadrele didactice, la secretariatul unităţii de învăţământ.

Rezultatele individuale obţinute la EN-2015 nu se afişează, nu se comunică public şi nu se înregistrează în catalogul clasei. Aceste rezultate sunt valorificate la nivelul unităţii de învăţământ prin elaborarea planurilor individualizate de învăţare, acolo unde aceasta se impuneşi informarea elevilor şi a părinţilor/reprezentanţilor legali ai elevului asupra stadiului formării şi dezvoltării competenţelor evaluate.

Cheltuielile materiale de organizare şi de desfăşurare a EN-2015 se suportă de unitatea de învăţământ din finanţarea de bază/complementară în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Evaluările la clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a au fost introduse din anul şcolar 2013-2014.

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.