Ziarul electronic al arădenilor

Focar de pestă porcină în exploatația Smithfield din localitatea Satu Nou

Având în vedere că în data de 1 aprilie, la efectivul de porci din exploatația comercială S.C. Smithfield România S.R.l. din localitatea Satu Nou, comuna Mișca, s-a confirmat boala pestă porcină africană, Centrul Local de Combatere a Bolilor (CLCB) Arad a aprobat un Plan de măsuri și trei Decizii. Printre măsurile aprobate în ședința CLCB de astăzi se află următoarele:

Instituirea unei zone de protecție pe o rază de 3 km în jurul focarului, pe raza localităților Satu Nou și Apateu;

Pe o rază de 10 km în jurul focarului se instituie o zonă de supraveghere, care include și zona de protecție, pe raza localităților: Berechiu, Moțiori, Șomoșcheș, Șepreuș, Mișca, Vânători, Zerindu Mic din județul Arad, respectiv Talpoș din județul Bihor.

În zona de supraveghere de pe raza județului Arad, instituțiile parte a CLCB cu atribuții în controlul bolii vor aplica măsurile stabilite în legislația comunitară specifică: Directiva Consiliului European de stabilire a dispozițiilor specifice de combatere a pesti porcine africane și de modificare a Directivei 92/199/CEE în ceea ce privește boala Teschen și pesta porcină africană, transpusă în legislația națională prin Ordinul ANSVSA nr. 99/2006, modificat prin Ordinul ANSVSA 7/2010;

Instituția însărcinată cu dirijarea, monitorizarea măsurilor de control și raportarea periodică în CLCB a progreselor obținute este Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor.

Măsuri aplicate în localitățile aflate în zonele de protecție și supraveghere:

Toate porcinele se vor ține închise în curte, fără acces la pășunat și bălți, pentru a împiedica venirea în contact a porcinelor domestice cu cele sălbatice și pentru a limita răspândirea bolii:

Toate cazurile de îmbolnăvire sau moarte la porcinele din curtea proprie vor fi anunțate, fără întârziere, medicului veterinar de liberă practică împuternicit;

Toate cazurile în care cadavrele de porcine sunt descoperite în locuri publice vor fi anunțate, fără întârziere, medicului veterinar de liberă practică;

Până la clarificarea situației sub aspect epidemiologic din exploatația afectată, se interzice organizarea pe teritoriul localităților menționate a piețelor, târgurilor sau expozițiilor de păsări și animale;

Toți cetățenii din localitățile menționate sunt obligați să respecte aceste măsuri, adoptate în baza actelor normative în vigoare de CLCB în ședința de astăzi.

Nerespectarea acestor prevederi reprezintă încălcări ale legii ce pot fi sancționate cu amendă.

(actualitati-arad.ro vă oferă integral comunicatul transmis de Prefectura Județului Arad. actualitati-arad.ro nu îşi asumă în niciun fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru publicarea acestora.)

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.