Ziarul electronic al arădenilor

Director incompatibil la SC ECO Lipova SRL

aniAgenția Națională de Integritate a constatat faptul că Ovidiu Bruț s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada exercitării funcției de director în cadrul SC ECO Lipova SRL, societate înființată de Consiliul Local al Orașului Lipova.

Conform ANI, Ovidiu Bruț s-a aflat în stare de incompatibilitate întrucât societatea comercială condusă de el a încheiat contracte comerciale (achiziții directe de produse în baza unor facturi) cu SC Ovideo Brut SRL, societate comercială în cadrul căreia acesta a deținut calitatea de asociat și de administrator, și cu Bruț Dorina Întreprindere Individuală, în cadrul căreia soția acestuia a deținut calitatea de titular întreprindere individuală.

„Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 90, alin. (1)  din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia «Consilierii locali şi consilierii judeţeni care au funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administraţie sau cenzor ori alte funcţii de conducere, precum şi calitatea de acţionar sau asociat la societăţile comerciale cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unităţi administrativ-teritoriale nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autorităţile administraţiei publice locale din care fac parte, cu instituţiile sau regiile autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau judeţean respectiv ori cu societăţile comerciale înfiinţate de consiliile locale sau consiliile judeţene respective», coroborat cu dispozițiile art. 93, alin. (1) din același act normativ potrivit căruia «prevederile art. 90 se aplică şi persoanelor încadrate cu contract individual de muncă în aparatul propriu al consiliului local sau al consiliului judeţean ori la regiile autonome aflate sub autoritatea consiliilor respective sau la societăţile înfiinţate de consiliile locale sau consiliile judeţene respective“, se arată într-un comunicat de presă remis de ANI.

Ovidiu Bruț a fost informat despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază. El a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere în exercitarea dreptului la apărare.

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.