Ziarul electronic al arădenilor

De Paşte, cu toată dragostea!

Cuvânt de învăţătură al celui între sfinţi Părintelui nostru Ioan Gură de Aur în sfânta şi luminata zi a slăvitei şi mântuitoarei Învieri a lui Hristos, Dumnezeul nostru.

De este cineva credincios şi iubitor de Dumnezeu, săse bucure de acest Praznic frumos şi luminat.

De este cineva slugă înţeleaptă, săintre, bucurându-se, întru bucuria Domnului său.

De s-a ostenit cineva postind, să-şi ia acum răsplată.

De a lucrat cineva din ceasul cel dintâi, să-şi primească astăzi plata cea dreaptă.

De a venit cineva după ceasul al treilea, mulţumind săprăznuiască.

De a ajuns cineva după ceasul al şaselea, sănu se îndoiască nicidecum, căci cu nimic nu va fi păgubi.

De a întârziat cineva pânăîn ceasul al nouălea, săse apropie, nicidecum îndoindu-se.

De-a ajuns cineva abia în ceasul al unsprezecelea, sănu se teamă din pricina întârzierii, căci darnic fiind Stăpanul, primeşte pe cel din urma ca şi pe cel dintâi, odihneşte pe cel din al unsprezecelea ceas ca şi pe cel ce a lucrat din ceasul dintâi; şi pe cel din urmămiluieşte şi pe cel dintâi mângâie; şi acelui plăteşte, şi acestuia dăruieşte; şi faptele le primeşte; şi gândul îl ţine în seamă, şi lucrul îl preţuieşte, si voinţa o laudă.

Pentru aceasta, intraţi toţi întru bucuria Domnului nostru: şi cei dintâi şi cei de-al doilea luaţi plata.

Bogaţii şi săracii, împreună bucuraţi-vă.

Cei ce v-aţi înfrânat şi cei leneşi, cinstiţi ziua.

Cei ce aţi postit şi cei ce n-aţi postit, veseliţi-vă astăzi.

Masa este plină, ospatati-va toţi

Viţelul este mult, nimeni să nu iasă flămând.

Gustaţi toţi din ospăţul credinţei: împărtăşit-vă toţi din bogăţia bunătăţii.

Să nu se plângă nimeni de lipsă, că s-a arătat împărăţia cea de obşte.

Nimeni să nu se tânguiascăpentru păcate că din mormânt, iertare a răsărit.

Nimeni să nu se teamă de moarte, că ne-a izbăvit pe noi moartea Mântuitorului; şi a stins-o pe ea cel ce a fost ţinut de ea.

Prădat-a iadul, Cel ce s-a pogorat în iad; umplutu-l-a de amărăciune fiindcă a gustat din Trupul Lui. Şi aceasta mai înainte înţelegând-o, Isaia a strigat: Iadul s-a amărât întâmpinându-Te pe Tine jos: amărâtu-s-a că s-a stricat.

S-a amărât că a fost batjocorit; s-a amărât că a fost omorât, s-a amărât că s-a surpat, s-a amărât că a fost legat.

A prins un trup şi de Dumnezeu a fost lovit.

A prins pământ şi s-a întâlnit cu cerul.

A primit ceea ce vedea şi a căzut prin ceea ce nu vedea.

Unde-ţi este moarte, boldul?

Unde-ţi este iadule, biruinţa?

Înviat-a Hristos şi tu ai fost nimicit.

Sculatu-s-a Hristos şi au căzut diavolii.

Înviat-a Hristos şi se bucură îngerii.

Înviat-a Hristos şi viaţa stăpâneşte.

Înviat-a Hristos şi nici un mort nu este în groapă; că Hristos sculându-Se

din morţi, începătura celor adormiţi S-a făcut.

Lui se cuvine slavă şi stăpânire în vecii vecilor.

 

Dragi cititori de pretutindeni,

Nu cred că aş fi putut găsi un mesaj mai potrivit care să ţină loc de urare de sărbători. A avut grijă Domnul ca un om drag mie să-mi trimită acest minunat cuvânt cu care vă rog să mă lăsaţi să vă salut de Paşte!

Hristos a Înviat!

Silviu Raţiu

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.