Ziarul electronic al arădenilor

Contribuția celor neasigurați pentru a beneficia de pensie – 575 lei/lună

În conformitate cu prevederile OUG nr. 163/2020 pentru completarea art. 159 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum şi adoptarea unor măsuri în domeniul asigurării unor persoane în sistemul public de pensii, persoanele care nu au calitatea de pensionari, pentru a beneficia de pensie pentru limită de vârstă din sistemul public, pot efectua plata contribuţiei de asigurări sociale pentru perioade de cel mult 6 ani anteriori lunii încheierii contractului de asigurare.

Contractul de asigurare poate fi încheiat pentru perioade în care persoana nu a realizat stagiu de cotizare sau stagiu asimilat stagiului de cotizare în sistemul public de pensii sau într-un sistem de asigurări sociale neintegrat acestuia, în ţară, în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state cu care România aplică instrumente juridice internaţionale în domeniul securităţii sociale.

Perioadele de timp pentru care se poate încheia contractul de asigurare socială şi efectua plata contribuţiei de asigurări sociale sunt cele cuprinse între data împlinirii vârstei de 18 ani şi data împlinirii vârstei standard de pensionare.

Contractul de asigurare socială se încheie între persoana interesată sau, după caz, tutorele, curatorul ori mandatarul acesteia, desemnat prin procură specială şi casa teritorială de pensii competentă, în funcţie de domiciliul sau reşedinţa persoanei.

Baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale o constituie venitul lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială care nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare la data încheierii contractului de asigurare socială.

Contribuţia de asigurări sociale datorată se calculează prin aplicarea asupra bazei lunare de calcul a cotei contribuţiei de asigurări sociale, prevăzută la art. 138 lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în vigoare la data încheierii contractului de asigurare socială.

Potrivit art 1, alin. (1), din Hotărârea de Guvern, nr. 4/2021, pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, începând cu data de 13 ianuarie 2021, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată a fost stabilit la suma de 2.300 lei lunar.

Ţinând cont de prevederile legale mai sus menţionate, anunţăm persoanele care doresc să încheie contract de asigurare socială în baza OUG nr. 163/2020, că începând cu data de 13 ianuarie 2021, baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale este de 2.300 lei, iar cuantumul lunar al contribuţiei este de 575 lei.

Contractele încheiate înaintea datei de 13 ianuarie 2021 rămân nemodificate.

Informaţii suplimentare se pot obţine Casa Judeţeană de Pensii Arad, str. Voluntarilor, nr. 2A,  camera 9.

(actualitati-arad.ro vă oferă integral comunicatul transmis de Casa Județeană de Pensii Arad. actualitati-arad.ro nu îşi asumă în niciun fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru publicarea acestora.)

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.