Ziarul electronic al arădenilor

Ce este supralegalizarea documentelor și unde o poți face?

Pentru a obține viză de călătorie, pentru studii sau de lucru în țări care nu au aderat la Convenția de la Haga din 1961 sau în state cu care România nu a încheiat tratate bilaterale pentru recunoașterea reciprocă a documentelor, vei avea nevoie de atestarea prin supralegalizare a documentelor depuse.

Această procedură certifică autenticitatea actului și a semnăturii, precum și calitatea semnatarului și identitatea ștampilei sau a sigiliului de pe document.

Pentru relația cu state membre ale Convenției de la Haga vei avea nevoie doar de aplicarea apostilei, acel certificat care atestă că documentul este oficial și informațiile pe care le conține sunt veridice.

Supralegalizarea actelor – ce trebuie să știi

Statele care nu sunt parte a Convenției de la Haga și nici nu au încheiat tratate bilaterale cu țara noastră pentru recunoașterea reciprocă a actelor solicită o procedură de supralegalizare a documentelor notariale, pentru a certifica autenticitatea informațiilor, a semnăturilor și a elementelor de identificare prezente (sigilii, ștampile). Se aplică pentru acte în original, copii legalizate sau traduceri de documente.

În general, misiunea diplomatică sau oficiul consular în România al respectivului stat operează supralegalizarea finală, după verificarea documentației. Unele state solicită o viză aplicată de autoritățile competente pe document înainte de a fi supralegalizat. Documentele supuse acestei proceduri trebuie să fie emise de autoritățile române, iar instituțiile din țara noastră care pot opera supralegalizări sunt Camera Notarilor Publici, Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Justiției.

Documentele întocmite de agenții diplomatici și funcționarii consulari sunt exceptate de la cerința legalizării, conform unei convenții adoptate la Londra în 7 iunie 1968. Actele originale de stare civilă eliberate înainte de anul 1998 nu pot fi supralegalizate.

Acestea trebuie predate la biroul de evidența populației al primăriei de care aparții, pentru a fi preschimbate după noul model. Abia după aceea poți începe demersurile de supralegalizare sau apostilare.

Apostila – ce este și cum o obții?

Apostila se aplică pe un act oficial care urmează să fie prezentat pe teritoriul altui stat semnatar al Convenției de la Haga. Prin aplicarea acesteia sunt atestate veridicitatea semnăturii, identitatea sigiliilor sau a ștampilelor și calitatea semnatarului actului.

În România, instituțiile care pot aplica ștampila apostilă sunt Camera Notarilor Publici, Instituția Prefectului și Tribunalul. Actele eliberate de alte state nu pot fi apostilate sau supralegalizate pe teritoriul țării noastre. Procedura este specifică exclusiv documentelor românești.

Diferența dintre supralegalizare și apostilă

Procedura de autentificare a documentelor este, în mare parte, aceeași. Diferența este că apostila se aplică țărilor semnatare ale Convenției de la Haga sau țărilor cu care România a încheiat tratate bilaterale cu privire la recunoașterea reciprocă a actelor, iar supralegalizarea se aplică în relația cu state care nu au aderat la această convenție și nici nu au asemenea tratate bilaterale cu țara noastră.

Odată aplicată, apostila este valabilă pentru documentele pe care le vei utiliza oricând, în orice țară membră a Convenției. În schimb, supralegalizarea este un proces în care se implică reprezentanții diplomatici sau consulari ai unui anumit stat, iar procedura diferă de la caz la caz. Astfel, pentru a folosi același document într-un alt stat care nu este membru al Convenției de la Haga, vei avea nevoie de încă o supralegalizare.

Înainte de a începe demersurile de supralegalizare sau apostilare a unor documente cu care vei călători în afara granițelor României, informează-te cu privire la apartenența țării respective la Convenția de la Haga cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine, încheiată la 5 octombrie 1961.

În prezent, convenția numără 83 de membri, dintre care 82 de state și o organizație regională. Site-ul oficial al Conferinței de la Haga privind dreptul internațional privat actualizează permanent lista țărilor membre. În funcție de țara pe care o vizitezi și de specificul deplasării, informează-te cu privire la procedura recunoașterii documentelor pe care le vei prezenta autorităților străine.

sursa foto: https://pixabay.com/photos/writing-pen-man-ink-paper-pencils-1149962/

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.