Ziarul electronic al arădenilor

Bugetul județului Arad a fost aprobat. Ce investiţii se vor face în 2019

Consiliul Judeţean a supus la vot în sedinţa extraordinară de luni, 8 aprilie 2019, bugetul general de venituri şi cheltuieli al Judeţului Arad pe anul 2019, în valoare totală de 414.442 mii lei.

Din acest buget, cheltuielile de capital sunt în valoare totală de 170.697 mii lei, sumă care  va fi alocată din excedentul bugetar al anilor precedenţi. Aceste cheltuieli cuprind lucrările și investițiile proprii și ale unităților subordonate Județului Arad finanțate integral din bugetul local. Astfel, Consiliul Județean Arad,  din activitatea proprie,  a alocat suma de 37.006 mii lei  pentru cheltuieli de capital la urmatoarele obiective de investiții:

– Spitalul de Psihiatrie Căpâlnaș – 11.174 mii lei;

– Secţie de Oncologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad, municipiul Arad, str.Vicențiu Babeș nr. 11 – 13 – 6.435 mii lei;

– Reparaţii capitale  acoperiş, consolidări structurale şi amenajări interioare ale unei părţi din clădirea situata în Arad, B-dul Revoluţiei nr. 81 – 1.134 mii lei;

– Lucrări de reabilitare/modernizare a imobilului situat în Arad, Calea A. Vlaicu nr. 56-76 – 1.127 mii lei;

– Cofinanţare proiect “Fazarea proiectului Extindere şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în jud. Arad”-POIM 2014-2020 – 52 mii lei;

– Cofinanţare proiect “Sprijin pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din judeţul Arad în perioada 2014 – 2020” – 73 mii lei;

– Achiziţionare imobil clădire în vederea dezvoltării şi valorificării patrimoniului muzeal al Complexului Muzeal Arad care se va înregistra în patrimoniul public al Județului Arad cu suma de 1.440 mii lei;

– Achiziţie 40 autobuze cat.M3 – second hand cu suma de 9.630 mii lei care se vor înregistra în patrimoniul public al Județului Arad;

– Sistem cântărire industrială fix – 714 mii lei;

– Leasing aparatură medicală – 880 mii lei;

– Autoutilitare 3 buc – 240 mii lei;

– Centrală telefonică – 23 mii lei;

– Echipamente și accesorii climatizare -Sala mare de ședințe – 170 mii lei;

– Freză pentru îndepărtarea zăpezii 2 buc – 12 mii lei;

– Tehnică de calcul – 275 mii lei;

– Vehicul de tip UTV – 70 mii lei;

– Sistem de alarmă pentru baza Salvamont – Salvaspeo din Moneasa – 6 mii lei;

– Instalație sonorizare mobilă – 20 mii lei;

– Dronă – 6 mii lei;

– Bariere auto şi cititoare cartele proximitate – 45 mii lei;

– Aparatură birotică – 85 mii lei;

– Aparat foto 3 buc. – 15 mii lei;

– Actualizare Plan de Amenajare a Teritoriului Județean Arad – 570 mii lei;

– Sistem traducere simultană – 89 mii lei;

– Program Investiții – 40 mii lei;

– Licențe LOTUS – 100 mii lei;

– Servicii de proiectare şi întocmirea  documentațiilor tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii ,,Reabilitarea Secției de Psihiatrie, str. O. Goga , nr.15-17 Arad, din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad – 300 mii lei;

– Servicii elaborare documentații tehnico-economice, faza studiu de fezabilitate aferente realizării investiției ,,Construire Secție Clinică de Boli Infecțioase Adulți din structura Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad, str.A.Karoly, nr.2-4 – 60 mii lei;

– Servicii de proiectare DALI+DTAC+PT pt.RK Restaurare Sala Iuliu Maniu din cadrul imobilului situat in Arad,B-dul Revolutiei ,nr.81 – 68 mii lei;

– Servicii elaborare documentatii tehnico-economice DALI “Reabilitarea serviciilor spitalicesti in domeniul medicinei cardiovasculare la SCJU Arad, et.5, Corp C1 – 34 mii lei;

Servicii elaborare documentatii tehnico-economice, faza SF aferente realizarii investitiei ,,Extindere piste de biciclete pe malul raului Mures in judetele Arad si Csongrad” – 94 mii lei;

– Servicii în vederea întocmirii documentației tehnico – economice Proiect Tehnic necesară realizării investiției Reparatii capitale Palat Cultural – Muzeul Judetean Arad – 159 mii lei;

– Servicii de ,,Elaborare studiu si asistenta tehnica pt.realizarea Planului de mentinere a calitatii aerului in Judetul Arad,, – 9 mii lei;

– Servicii elaborare documentații tehnico-economice, faza SF cu elemente DALI+PTh+sistenta tehnica+UE aferenta realizării investiției ,,Amenajare sediu Serviciul Clinic Județean de Medicina Legală Arad, str.V Babes, nr.11-13,, – 100 mii lei;

– Studiu de prefezabilitate pentru realizarea obiectivului de investitii ,,Construire Sectii Obstetrica Ginecologie  si Neonatologie, Sectie Chirurgie Infantila, Sectie Pediatrie din incinta Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Arad,, prin ,,C.N.I.” – SA – 5 mii lei;

– Studiu de fezabilitate ,,Construire Sectii Obstetrica Ginecologie  si Neonatologie, Sectie Chirurgie infantila, Sectia Pediatrie din incinta Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Arad,, prin ,,C.N.I.” – SA – 1.680 mii lei;

– Servicii de elaborare a documentatiei tehnico-economice, faza SF si PTh de autorizare si executie ,,Modernizare sistem de iluminare Apron 2,, – 17 mii lei;

– Servicii elaborare documentatii tehnico economice DALI ,PAC,PTh, DDE, UE eventual POE, expertiza tehnica aferenta obiectivului de investitii “Amenajari interioare la SCJUA, in vederea amplasarii unor echipamente medicale” – 55 mii lei.

Aceste obiective de investiții vor fi realizate din excedentul bugetar al anilor precedenți.

(actualitati-arad.ro vă oferă integral comunicatul transmis de Consiliul Județean Arad. actualitati-arad.ro nu îşi asumă în niciun fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru publicarea acestora.)

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.