Ziarul electronic al arădenilor

Biserica „Adormirea Maicii Domnului“ din Lipova va fi restaurată

Biserica „Adormirea Maicii Domnului“ din orașul arădean Lipova va fi restaurată cu fonduri europene, valoarea investiției fiind de peste 21 de milioane de lei.

Proiectul care prevede consolidarea, restaurarea și conservarea acestei biserici a fost demarat de Primăria din Lipova, în parteneriat cu Parohia Ortodoxă Română Lipova.

Valoarea totală a proiectului este de 21.230.170 lei, din care asistența financiară nerambursabilă de 98% din valoarea totală eligibilă, în sumă de 19.018.478 lei, este asigurată prin Programul Operațional 2014-2020, Axa 5, Prioritatea de Investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.

Conform autorităților, obiectivul general al acestui proiect este „transformarea orașului Lipova într-o zonă de interes turistic cultural, contribuind astfel la diversificarea sectoarelor economice“.

„Primăria orașului Lipova, în parteneriat cu Parohia Ortodoxă Română Lipova a reușit să câștige un proiect finanțat din fonduri europene, de aproape cinci milioane de euro. Prin acest proiect, dorim să reabilităm, atât interior, cât și exterior biserica «Adormirea Maicii Domnului». Este al doilea proiect major pentru conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural al orașului Lipova, după cel privind reabilitarea Mănăstirii Maria Radna, lucrare ce a costat 11 milioane de euro, cea mai mare parte a fondurilor fiind asigurate de Uniunea Europeană, prin Programul Operaţional Regional 2007-2013“, a declarat primarul orașului Lipova, Mircea Iosif Jichici.

Primarul a mai precizat că în cadrul proiectului de reabilitare a bisericii „Adormirea Maicii Domnului“ se are în vedere consolidarea, restaurarea și conservarea bisericii, a frescei interioare și a componentelor artistice din lemn; refacerea instalațiilor electrice, sanitare și realizarea unui sistem adecvat de încălzire; realizarea unui sistem de iluminat arhitectural și ambiental pentru punerea în valoare a monumentului.

De asemnea, se mai dorește refacerea sistemului paratrăsnet, construirea unui corp care să preia funcțiunile de cameră tehnică pentru centrala de preparare a agentului termic, grupuri sanitare, inclusiv pentru persoanele cu handicap, instalarea de facilități pentru persoanele cu dizabilități în corpuri de clădire rehabilitate, dar și digitalizarea obiectivului de patrimoniu.

Biserica ortodoxă „Adormirea Maicii Domnului“ din Lipova este o capodoperă a artei feudale românești.

Construită în trei etape, s-a îmbogățit în secolul al XIV-lea (pe la 1338) cu pronaosul și aproximativ jumătate din actuala navă, în stil bizantin, pe cheltuiala cnejilor români din Valea Mureșului și poate – potrivit tradiției – chiar a lui Basarab I, domnul Țării Românesti.

Biserica dispune și de valori picturale deosebite, realizate în mai multe etape. Frescele din nava veche situate lângă intrare au fost datate de Nicolae Iorga în jurul anului 1500, având afinitate cu cele de la Mănăstirea Viforița (sec. XV) din Țara Românească.

În 1732, cea mai mare parte a zidurilor, atât în interior, cât și în exterior au fost acoperite de fresce ale pictorului Nedelcu, lucrate în stil bizantin.

În exterior ele au fost acoperite cu tencuială, fiind parțial dezvelite începând cu anul 1928, împreună cu străvechea poartă a „Eternității”. Dintre ele se remarcă „Judecata din urmă” și “Patriarhii Avram, Isac și Iacob”.

Dintre picturile ce se află pe iconostas, unele apartin lui Pocroniu (sec. XVIII), ca de exemplu cei patru evangheliști și Buna Vestire, de pe usile împărătești.

Cele mai însemnate sunt datorate lui Ștefan Tenețchi-Ponerechiu, dintre care “Sf. Ioan Botezătorul” a fost pictată în 1785.

Restul aparțin unei etape mai târzii a activității pictorului ca de exemplu: „Cina cea de taină”, „Ierarhul Nicolae”, etc. Un interes deosebit îl reprezintă tronul arhieresc, frumos sculptat, adus din Moldova.

Biserica ortodoxă din Lipova a servit în sec. XV – XVII drept catedrală a unor ierarhi (1408, 1563, 1606, 1651, etc).

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.