Ziarul electronic al arădenilor

Au fost aprobate impozitele şi taxele locale pentru 2016

DSC_0536„În municipiul Arad, impozitele sunt, în mare, aceleaşi ca în anii 2012, 2013, 2014 şi 2015. Există o creştere generată de noul Cod Fiscal, în special, pentru terenurile de sub case“, a declarat primarul Gheorghe Falcă, la finalul ședinței Consiliului Local, încare a fost aprobat proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2016.

Gheorghe Falcă a afirmat în timpul şedinţei CLM că „majorările au fost impuse de noul Cod Fiscal“.

„În municipiul Arad, impozitele sunt, în mare, aceleaşi ca în anii 2012, 2013, 2014 şi 2015. Există o creştere generată de noul Cod Fiscal, în special, pentru terenurile de sub case, care până acum nu se impozitau şi pentru curţi şi construcţii, unde, obligatoriu, se ajunge la impozitarea a minim 400 de mp. Pentru persoanele juridice care îşi desfăşoară activitatea în zonele rezidenţiale consilierii locali au coborât impozitul la cota 0,6. Toate impozitele pe terenuri au rămas la nivelul anului 2015. Surprinzător a fost faptul că cei de la PSD nu au votat acest lucru, ceea ce arată, în continuare, că dânşii nu îşi asumă existenţa Codului Fiscal.

Conform proiectului de hotărâre, una dintre modificări se referă la cei care vor vinde o proprietate, fie că este vorba despre o clădire, un teren sau o maşină, în anul 2016. Dacă până acum, impozitarea se făcea fracţionat, din 2016, o proprietate care va fi vândută va fi impozitată, în 2016, pentru un an.

Termenele de plată a impozitelor vor rămâne aceleaşi, fracţionat: primul semestru, până la 31 martie, iar al doilea semestru, până la 30 septembrie.

Excepţie vor face impozitele mai mici de 50 de lei, care vor avea termen de plată 31 martie.

De asemenea, taxele pentru teren şi clădiri se vor putea plăti până în data de 25 a lunii următoare.

O nouă modificare vizează impozitarea clădirilor la persoanele fizice. Astfel, nu se va mai plăti majorat, în funcţie de numărul de clădiri dobândite, în afară de cea de domiciliu.

Din 2016, impunerea se va face pe clădiri nerezidenţiale (imobilele în care se desfăşoară activităţi economice), rezidenţiale (imobilele locuite) şi mixte.

În ceea ce priveşte clădirile mixte, care reprezintă şi clădirea de locuit şi spaţiul cu destinaţie economică (sediul de firmă în apartament) impozitarea se va face pe cotă parte, în funcţie de declaraţia proprietarului.

Astfel, spaţiul în care se desfăşoară activitatea economic se va impozita cu o cotă de 1,3 la sută iar cealaltă parte se va impozita ca şi clădire de locuit nerezindenţială.

Potrivit proiectului de hotârâre, până la 31 martie, toţi cei care deţin clădiri nerezidenţiale sau mixte trebuie să se prezinte la Direcţia Venituri unde vor depune o declaraţie privind suprafaţa nerezidenţială din întreg.

În ceea ce priveşte terenurile, din 2016 se va plăti impozit pe cele ocupate de clădiri. Pentru terenurile agricole se va impozita o parte (400 mp), rămânând numai diferenţa ca şi teren agricol.

La autoturisme impozitele au rămas la fel ca în anul 2015.

Totodată, din 2016 nu se va mai acorda scutire din oficiu pentru monumentele istorice, acestea putând fi scutite doar printr-o hotărâre a Consiliului Local Municipal.

Din cauză că majoritatea clădirilor din centrul oraşului sunt într-o stare avansată de degradare, proprietarii acestora vor fi scutiţi de impozite, pe o perioadă de 5 ani, doar dacă vor face reparaţii la faţade.

Din anul 2016, terenurile neîntreţinute vor putea fi impozitate cu 500 la sută.

Principalele facilităţi la impozitele şi taxele locale

Din 2016 vor beneficia de facilităţi clădirile cu destinaţie de locuinţă-domiciliu folosite de veteranii de război, văduvele acestora, respectiv văduvele de război, deţinuţii politici dar şi clădirile folosite ca domiciliu de persoane cu handicap grav sau accentuat sau gradul I de invaliditat.

Ca noutate, din 2016 se va acorda scutire şi pentru locuinţa de domiciliu a tutorilor legali ai minorilor care au handicap grav sau accentuat sau a minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate.

De asemenea, vor fi scutite de la plata impozitelor pe clădiri şi terenuri pentru clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de asociaţii şi fundaţii acreditate ca furnizori de servicii sociale, clădirile care au fost dobândite prin Legea 10-2001, cele care sunt retrocedate cultelor religioase şi celor care sunt retrocedate minorităţilor, clădirile şi terenurile afectate de calamităţi natural clădirile revoluţionarilor.

Se vor putea acorda facilităţi la plata taxei pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor pentru lucrările de întreţinere, conservare, reparare, restaurare realizate la clădirile monument istoric.

Bonificaţia pentru plata impozitelor până la 31 martie 2016 va fi de 5 la sută, atât în cazul clădirilor cât şi în cazul terenurilor.

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.