Ziarul electronic al arădenilor

Acțiuni de control pentru combaterea ambroziei, în Arad

Încă de la apariția Legii nr. 62 din 2018 privind combaterea buruienii ambrozia și a Normelor metodologice de aplicare publicate în Monitorul Oficial cu numărul 785 din 2018, prefectul județului Arad, Florentina Horgea, a dispus instituțiilor deconcentrate verificarea situației din teren și luare măsurilor necesare pentru eradicarea buruienii.

De asemenea, Instituția Prefectului a comunicat cu celeritate primăriilor obligațiile care le revin în combaterea ambroziei, conform actelor normative amintite, în contextul efectelor nocive pe care această buruiană alergenă le poate avea asupra populației.

Recent, ca urmare a constatării de către populație a prezenței ambroziei în mai multe locuri din județ, Instituția Prefectului – Județul Arad a transmis în data de 28.06.2019, atât Direcției pentru Agricultură a Județului Arad, cât și tuturor primăriilor din județ, notificări privind necesitatea derulării activităților de control în perioada 1 – 15 iulie, perioadă specificată în Lege pentru respectiva activitate.

Conform acelorași norme legale, primăriile au obligația ca până la data de 20 mai a fiecărui an, prin agenții agricoli, să constate și să stabilească toate suprafețele de teren infestate cu buruiana ambrozia de pe teritoriul lor.

Până pe 25 mai primăriile întocmesc un centralizator al terenurilor infestate de ambrozie pe care îl trimit Direcției Județene pentru Agricultură, iar până la data de 5 iunie a fiecărui an sunt obligate să notifice în scris proprietarii cu privire la obligația ce le revine conform prevederilor art. 1, alin. 2 din Legea nr. 62/2018 și anume de a desfășura lucrări de întreținere a terenurilor prin cosire, smulgere, erbicidare sau alte lucrări și metode specifice în scopul distrugerii buruienii ambrozia și prevenirii răspândirii acesteia.

După apariția Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 62/2018, prefectul județului Arad a emis Ordinul cu nr. 415/2018 prin care s-a constituit Comisia mixtă de control pentru verificarea în teren a respectării de către proprietarii, deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor sistemelor de irigații și ai bazinelor pisciole a obligațiilor ce le revin conform actului normativ amintit.

Conform acestui Ordin, Direcția pentru Agricultură a Județului Arad asigură președinția și secretariatul comisiei, ca membri figurând reprezentanți ai Comisariatului Județean Arad al Gărzii Naționale de Mediu, Direcției de Sănătate Publică a Județului Arad și unităților administrativ-teritoriale.

Pentru a verifica respectarea acestor prevederi legale, Comisia constituită conform Ordinului Prefectului Județului Arad cu nr. 415/2018 va efectua un prim control în teren, în perioada specificată mai sus, 1 – 15 iulie.

Dacă în urma controlului va fi constatată nerespectarea obligației proprietarilor de teren de a efectua lucrări pentru combaterea ambroziei, aceștia sunt pasibili conform legii de a le fi aplicată sancțiunea avertismentului.

Ulterior, în perioada 16 – 31 iulie Comisia va efectua un al doilea control asupra terenurilor proprietarilor sancționați cu „avertisment”.

Dacă situația nu este remediată nici la data celui de-al doilea control, proprietarii pot fi sancționați în baza art.  3, alin. (2) din Legea 62/2018 cu amendă contravențională de la 750 lei până la 5.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv de la 5.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele juridice.

(actualitati-arad.ro vă oferă integral comunicatul transmis de Biroul de presă al Prefecturii Județului Arad. actualitati-arad.ro nu îşi asumă în niciun fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru publicarea acestora.)

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.