Ziarul electronic al arădenilor

A început anul școlar 2018 – 2019

Potrivit statisticilor Ministerului Educaţiei Naţionale, numărul elevilor înscrişi în anul şcolar 2018 – 2019 este de aproximativ 2,9 milioane, iar în județul Arad au început noul an școlar peste 64.000 de elevi.

În general, festivităţile de deschidere a anului şcolar au fost programate pentru ora 09.00. Sunt, însă, unităţi care au chemat elevii şi părinţii la ora 10.00 sau la ora 11.00.

În unităţile şcolare ale învăţământului preuniversitar din judeţul Arad vor lua loc în băncile din sălile de clasă un număr de 64.096 de elevi, cei mai mulţi dintre aceştia – 61.314 (din care 612 cu taxă) fiind înscrişi în învăţământul de stat.

În judeţul Arad sunt 12 grădiniţe, 3 şcoli primare, 82 şcoli gimnaziale, 39 de licee teoretice sau tehnologice, o şcoală postliceală şi 2 unităţi de învăţământ special, efectivele de elevi pe cicluri de învăţământ de masă fiind: 10.837 în învăţământul preprimar (inclusiv alternative educaţionale, step by step, 338 copii în 4 unităţi şcolare); 19.396 în învăţământul primar (inclusiv alternative educaţionale, step by step, 338 copii în 4 unităţi şcolare); 15.000 în învăţământul gimnazial; 13.427 în învăţământul liceal; 1.445 în învăţământul profesional; 519 în învăţământul postliceal + 612 cu taxă; 78 în învăţământul „A doua şansă“.

Totodată, în învăţământul particular, care cuprinde 9 grădiniţe, 2 şcoli primare, o şcoală gimnazială – învăţământ special, 2 şcoli profesionale şi 2 şcoli postliceale, sunt înscrişi, în total, 1.990 de elevi, alţi 792 fiind înscrişi în unităţile de învăţământ special şi special integrat (3 licee; 1 şcoală gimnazială, 1 Centru şcolar pentru Educaţie Incluzivă).

Structura anului şcolar – 34 de săptămâni de şcoală, 168 de zile lucrătoare

Elevii vor merge la cursuri 168 de zile lucrătoare. Structura anului şcolar arată că vor fi 34 de săptămâni de cursuri, organizate în două semestre.

„Structura anului şcolar cuprinde semestrul I (10 septembrie 2018 – 1 februarie 2019) şi semestrul al II-lea (11 februarie 2019 – 14 iunie 2019)“, anunţă Ministerul Educaţiei.

Pentru clasele terminale din învăţământul liceal, anul şcolar se încheie în data de 31 mai 2019, iar pentru clasa a VIII-a, în data de 7 iunie 2019.

Vacanţele elevilor din toate ciclurile de învăţământ sunt programate astfel: vacanţa de iarnă (22 decembrie 2018 – 13 ianuarie 2019), vacanţă intersemestrială (2 – 10 februarie 2019), vacanţa de primăvară (20 aprilie – 5 mai 2019) şi vacanţa de vară (15 iunie – 15 septembrie 2019).

Suplimentar, clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar vor avea vacanţă şi în săptămâna 27 octombrie – 4 noiembrie 2018.

Programul naţional „Şcoala altfel” are o durată de 5 zile consecutive lucrătoare în timpul anului şcolar şi poate fi derulat în perioada 1 octombrie 2018 – 31 mai 2019, pe baza unei planificări ce rămâne la decizia şcolilor.

„Desfăşurarea programului «Şcoala altfel» nu coincide cu perioada alocată susţinerii tezelor semestriale. Acestea vor avea loc, de regulă, la finalul semestrelor, după parcurgerea programei şcolare, cu cel puţin trei săptămâni înainte de finalul semestrului. Etapele naţionale ale olimpiadelor şcolare se organizează, în general, în perioada vacanţei de primăvară, potrivit unui calendar specific“, precizează ministerul.

Unităţile de învăţământ şi inspectoratele şcolare vor marca prin manifestări specifice ziua de 5 octombrie – Ziua internaţională a educaţiei şi ziua de 5 iunie – Ziua învăţătorului, în măsura în care, prin contractul colectiv de muncă aplicabil, nu sunt instituite ca zile nelucrătoare.

În situaţii deosebite, bine fundamentate, în funcţie de condiţiile climatice şi de specificul zonei şi al şcolii, inspectoratele şcolare judeţene pot aproba, la cererea conducerii unităţilor de învăţământ, modificări ale structurii anului şcolar. Acestea se pot aproba numai în măsura în care se asigură parcurgerea integrală a programelor şcolare. Recuperarea cursurilor suspendate ca urmare a unor situaţii obiective de urgenţă (intemperii, epidemii, calamităţi naturale) nu se poate realiza în perioada vacanţelor şcolare.

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.