Ziarul electronic al arădenilor

Strategie pentru transformarea Aradului în oraș verde

aradProiectul de hotărâre care are ca subiect aprobarea Strategiei privind transformarea în oraș a verde a municipiului Arad a fost afișat la transparență, document, care, potrivit municipalității, „stabilește obiectivele şi acțiunile strategice de intervenție la nivel local, care vor conduce orașul Arad spre o dezvoltare sustenabilă și crearea unei infrastructuri verzi“.

„Acest document stabilește obiectivele şi acțiunile strategice de intervenție la nivel local, care vor conduce orașul Arad spre o dezvoltare sustenabilă și crearea unei infrastructuri verzi. Liniile și prioritățile strategice aliniate în acest document pot susține o dezvoltare locală care să îndeplinească nevoia cetățenilor pe termen lung, pentru ca Aradul să devină un oraș model, un oraș agreabil, un oraș care pune la dispoziție o infrastructură propice adaptării schimbărilor climatice și care să poată oferi funcțiile esențiale de susținere a vieții pentru un oraș de talie europeană.

Astfel, administrația locală a considerat necesară stabilirea unor priorități locale care să înglobeze obiective multidimensionale pe sectoarele relevante vizate. Obiectivele multidimensionale transcend transversal majoritatea sectoarelor de activitate și oferă o clasare în funcție de nevoia locală adresată de către părțile interesate“, se menționeză în Strategia privind transformarea în oraș a verde a municipiului Arad.

Conform sursei citate, documentul conține elemente cheie și rezultate ale unei analize în detaliu a performanțelor de mediu la nivel local, analiză realizată odată cu fundametarea dosarului de candidatură pentru competiţia „Capitala Verde a Europei 2018”, depus de municipiul Arad în calitate de candidat eligibil, la 17 octombrie 2015.

„Analiza performanţelor de mediu s-a realizat prin urmărirea a doisprezece indicatori specifici, care au stat la baza stabilirii unei referinţe a oraşului privind dezvoltarea locală şi performanţele acestuia privind protecția mediului înconjurător și a identificat oportunitățile, punctele slabe, punctele forte și posibilele amenințări de care s-a ținut cont la eșalonarea priorităților și a obiectivelor specifice de transformare locală verde.

Strategia a fost dezvoltată în strânsă colaborare și implicare a tuturor părților interesate, ea se bazează pe nevoia lansată de aceștia, iar suportul în implicarea tuturor părților interesate, coordonarea și dezvoltarea strategiei a fost oferit de către echipa de consultanți ai companiei Denkstatt Romania SRL, care a fundamentat elementele principale ale strategiei și a dezvoltat prezentul raport“, se mai arată în Strategia privind transformarea în oraș a verde a municipiului Arad.

Strategia definește obiectivele generale și specifice țintite de municipalitate până în anul 2025, acțiunile care să conducă la atingerea acestora și stabilește indicatorii de monitorizare care vor contribui la evaluarea performanțelor ulterioare în implementare.

„Toate aceste obiective specifice, acțiuni și indicatori sunt cuprinși în planul strategic în extenso din prezentul raport. Pentru a putea implementa prezenta strategie este nevoie de implicarea activă a cetățenilor, a tuturor decidenților la nivel local indiferent de culoarea politică, a reprezentanților managementului organizațional instituțional și privat deopotrivă, deoarece conlucrarea continuă este cheia spre succes, propunerea de noi acțiuni, acceptarea și integrarea conducând la o continuă îmbunătățire, de care are nevoie mediul arădean“, se mai menționează în Strategia privind transformarea în oraș a verde a municipiului Arad.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei privind transformarea în oraș a verde a municipiului Arad este afișat la transparență începând cu data de joi, 15 septembrie 2016, la intrarea în Primăria Municipiului.

Până la data de 28 septembrie, la Registratura Primăriei Municipiului Arad, cei interesaţi pot depune în scris recomandări, sugestii şi opinii privind acest document.

Informaţii suplimentare pot fi solicitate, între orele 8.00 – 18.00, la Serviciul Relaţii cu Publicul, camera 5.

Cei interesaţi pot solicita în scris şi pot primi copii contra cost după aceste acte, care pot fi studiate şi pe site-ul Primăriei Arad, la adresa www.primariaarad.ro.

Vezi AICI Strategia privind transformarea în oraș a verde a municipiului Arad

Share Button

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *