Ziarul electronic al arădenilor

Programul „Şcoala altfel: să ştii mai multe, să fii mai bun!” – 2016

comunicat presaÎn săptămâna 18 – 22 aprilie 2016 se derulează programul “Şcoala altfel: să ştii mai multe, să fii mai bun!”, dedicat activităţilor educative extracurriculare şi extraşcolare.

În intervalul menţionat nu se vor organiza cursuri conform orarului obişnuit al unităţilor de învăţământ, iar programul “Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!”, program care îşi doreşte să pună în valoare talentele şi capacităţile elevilor în diferite domenii, se va desfăşura în conformitate cu un orar special, analizat şi aprobat de Consiliul de administraţie al unităţilor şcolare.

Activităţile vor fi organizate în fiecare zi lucrătoare a săptămânii 18 – 22 aprilie 2016, în baza prevederilor Anexei la Ordinul MECŞ nr.4496/2015, privind organizarea programului Şcoala altfel 2016.

Prin excepție de la prevederile Anexei la OMECŞ nr.4496/2015, la clasele de învățământ preșcolar și primar, programul „Şcoala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!” poate fi organizat în altă perioadă din semestrul al doilea, dar nu mai târziu de data de 27 mai 2016, la decizia consiliului de administrație al unității de învățământ.

Unităţile şcolare şi cadrele didactice vor lua toate măsurile pentru asigurarea supravegherii copiilor preşcolari/elevilor şi a securităţii şi siguranţei acestora.

Calendarul special al activităţilor din fiecare unitate şcolară a fost promovat pe site –ul şcolii şi a fost postat pe Forumul public al ISJ Arad, în subiectul „Scoala altfel”, la linkul: http://www.isjarad.ro/forum/viewforum.php?f=305.

Pentru propunerea şi selectarea activităţilor au fost consultaţi elevii, cadrele didactice şi părinţii. De asemenea, s-au avut în vedere ofertele transmise prin ISJ pe Forum cu activităţi propuse de instituţiile locale, de parteneri locali şi naţionali. În baza acestor propuneri, precum şi a interesului manifestat de unităţile şcolare, s-a elaborat de către ISJ Arad Calendarul judeţean al activităţilor din cadrul programului “Şcoala altfel” – 2016. Calendarul a fost postat, de asemenea, pe Forumul public al ISJ Arad, în subiectul “Şcoala altfel”, la linkul menţionat.

În ceea ce priveşte tipurile de activităţi propuse de şcoli, menţionăm: ateliere de teatru, dans, muzică, arte plastice, educaţie media şi cinematografică; competiţii organizate la nivelul şcolii, al grupurilor de şcoli, al localităţii sau al judeţului; mese rotunde, dezbateri; activităţi de voluntariat sau de interes comunitar; campanii antifumat/antialcool/antipoluare/de prevenire a delincvenţei juvenile/de prevenire a traficului de persoane etc.; proiecte comunitare, de responsabilitate socială; schimburi de experienţă; vizite de studii; tabere/şcoli de creaţie sau de cercetare; parteneriate educaţionale şi tematice la nivel de unităţi de învăţământ, pe plan intern şi internaţional, pentru dezvoltarea aptitudinilor pentru lucrul în echipă şi în proiecte.

Activităţile judeţene, organizate prin parteneriatul între ISJ şi instituţiile locale includ următoarele categorii:

Activităţi cu sprijinul Primăriei municipiului Arad:

Campania „Curăţenia de primăvară”- în care s-au implicat 11 unităţi şcolare din municipiul Arad;

Plimbare cu bicicletele pe pistele speciale din municipiul Arad, sub supravegherea Poliţiei Locale – 150 de elevi, de la 8 unităţi şcolare din municipiul Arad.

Activităţi cu sprijinul Universităţii „A.Vlaicu” Arad şi al Universităţii de Vest „V.Goldiş” Arad:

Ziua porţilor deschise;

Dezbateri, mese rotunde, ateliere şi sesiuni de consiliere şi oprientare pentru carieră;

Concursuri – festivaluri de creaţii literare, istorie, jurnalism, comunicare.

Activităţi cu sprijinul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Arad, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Arad, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, Centrul Militar Arad:

Ziua porţilor deschise, promovarea ofertei educaţionale a şcolilor militare şi de poliţie.

Concursuri interşcolare, etape judeţene şi naţionale ale concursurilor şcolare şi extraşcolare din Calendarul avizat de M.E.N.C.Ş.

Activităţile vor fi monitorizate şi evaluate, la nivelul unităţilor şcolare, de către director, coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şi responsabilul Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii.

La nivelul ISJ Arad s-a elaborat o fişă de inspecţie tematică, prin care inspectorii şcolari delegaţi vor monitoriza activităţile din unităţile şcolare.

În baza activităţilor organizate în cadrul programului Şcoala altfel, fiecare unitate şcolară va elabora un jurnal al activităţilor, care va fi postat pe site –ul unităţii şcolare, respectiv un raport al activităţilor, care va fi transmis către ISJ, în vederea elaborării raportului judeţean, ce va fi parte integrantă a raportului judeţean privind Starea învăţământului pe anul şcolar 2015 – 2016.

(actualitati-arad.ro vă oferă integral comunicatul transmis de ISJ Arad. actualitati-arad.ro nu îşi asumă în niciun fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru publicarea acestora.)

Share Button

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *