Posturi vacante la DDAC Arad

Publicat de actualitati-arad in 28 Oct, 2015 | Parerea ta

comunicat presaDirecţia de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară Arad, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor posturi de execuţie vacante, în regim contractual în data de 17.11.2015, ora 10.00, proba scrisă şi în data de 19.11.2015 ora 10, interviul, după cum urmează:

Pentru a ocupa un post contractual vacant candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele:

Condiţii generale, conform art.3 al Regulamentului – cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare:

are cetăţenia română şi domiciliul în România;

cunoaşte limba română scris şi vorbit;

are vârsta minimum de 18 ani împliniţi;

are capacitate deplină de exerciţiu;

are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medical de familie sau de unităţi sanitare abilitate;

îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specific potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

nu a fost condamnat(ă) pentru săvârşirea unei infracţiuni, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică îmfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt:

Birou Integrare socială pentru copii şi tineri

post asistent social practicant

pe durată nedeterminată

nivelul studiilor –superioare absolvite cu diplomă de   licenţă specialitatea asistenţă socială

vechime în muncă minim 1 an

Birou Protecţia copilului

1 post inspector de specialitate debutant

pe durată nedeterminată

nivelul studiilor –superioare absolvite cu diplomă de licenţă

fără vechime în muncă

Serviciul Protecţie persoane adulte

post inspector de specialitate debutant

pe durată nedeterminată

nivelul studiilor – superioare absolvite cu diplomă de licenţă

fără vechime în muncă

Concursul va consta dintr-o probă scrisă şi interviu pentru candidaţii care au fost declaraţi admişi la proba scrisă.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituţiei – Compartimentul Resurse umane, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului pentru ocuparea posturilor vacante respectiv, până la data de 10.11.2015, între orele 9.00-12.00.

Acestea vor conţine în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.6 din Hotărârea nr. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice.

Monitorul Oficial al României Partea III-a în data de 28.10.2015.

– pe portal posturi@gov.ro

– comunicat de presa

– site instituţie ddacarad.ro

Relaţii suplimentare se obţin de la sediul instituţiei – Compartimentul Resurse umane, telefon   0257/220212.

(actualitati-arad.ro vă oferă integral comunicatul transmis de DDAC Arad. actualitati-arad.ro nu îşi asumă în niciun fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru publicarea acestora.)

Share Button

comentarii

Leave a comment

libris.ro%20

Mai multe din Comunicate de presa

… Socializeaza …

Certificat Web ziare ziare-pe-net.ro stiri in timp real! Stiri Ziare