Ziarul electronic al arădenilor

ITM Arad: Precizări privind repausul săptămânal

comunicat-presa-11-300x218Pentru o mai bună înţelegere a prevederilor legale privind repausul săptămânal, menţionăm, încă de la început aceea că repausul săptămânal este de 48 de ore consecutive, de regulă sâmbăta şi duminica (art. 137 din Legea 53-2003, republicată – Codul Muncii).

În cazul în care repausul în zilele de sâmbătă şi duminică ar prejudicia interesul public sau desfăşurarea normală a activităţii, repausul săptămânal poate fi acordat şi în alte zile stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau prin regulamentul intern, caz în care salariaţii vor beneficia de un spor la salariu stabilit prin contractul colectiv de muncă sau, după caz, prin contractul individual de muncă.

Pot exista şi situaţii de excepţie, caz în care zilele de repaus săptămânal sunt acordate cumulat, după o perioadă de activitate continuă ce nu poate depăşi 14 zile calendaristice, cu autorizarea inspectoratului teritorial de muncă şi cu acordul sindicatului sau, după caz, al reprezentanţilor salariaţilor, iar salariaţii au dreptul la dublul compensaţiilor cuvenite.

În acest context, trebuie menţionat faptul că autorizarea ITM Arad cu privire la acest aspect se va solicita, în scris, anterior perioadei preconizate în care activitatea se va desfăşura în regimul mai sus amintit, iar salariaţii al căror repaus săptămânal va fi astfel prejudiciat au dreptul la dublul compensaţiilor cuvenite prevăzute la art. 123 alin.2 din acelaşi act normativ respectiv vor fi remuneraţi cu dublul sporului prevăzut în documente interne dar nu mai puţin de dublul sporului de 75 % minim prevăzut în Codul Muncii (Legea 53/2003).

Doar în cazul unor lucrări urgente, a căror executare imediată este necesară pentru organizarea unor măsuri de salvare a persoanelor sau bunurilor angajatorului, pentru evitarea unor accidente iminente sau pentru înlăturarea efectelor pe care aceste accidente le-au produs asupra materialelor, instalaţiilor sau clădirilor unităţii, repausul săptămânal poate fi suspendat pentru personalul necesar în vederea executării acestor lucrări, caz în care salariaţii al căror repaus săptămânal a fost suspendat au dreptul la dublul compensaţiilor cuvenite.

Este imperios necesar de menţionat faptul că potrivit prevederilor articolului 38 din Codul Muncii salariaţii nu pot renunţa la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege şi orice tranzacţie prin care se urmăreşte renunţarea la drepturile recunoscute de lege salariaţilor sau limitarea acestor drepturi este lovită de nulitate.

De menţionat ar fi faptul că inspectorii de muncă au aplicat, în primele 9 luni ale acestui an un număr de 198 sancţiuni contravenţionale pentru nerespectarea prevederilor legale privind acordarea repausului săptămânal, în valoare de 37.500 lei.

Aşadar, inspectorii de muncă vor intensifica, pe viitor, acţiunile de control pe această linie şi vor aplica sancţiuni contravenţionale pentru nerespectarea dispoziţiilor legale privind acordarea repausul săptămânal.

(actualitati-arad.ro vă oferă integral comunicatul transmis de ITM Arad. actualitati-arad.ro nu îşi asumă în niciun fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru publicarea acestora.)

Share Button

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *