Ziarul electronic al arădenilor

ITM Arad – bilanţul pe primele 4 luni 2016

comunicat-presa-11-300x218Numărul de agenţi economici controlaţi de inspectorii de muncă:

În primele 4 luni ale acestui an, inspectorii de muncă din cadrul ITM Arad au efectuat un număr de 955 controale, dintre care 523 pe linia relaţiilor de muncă şi 432 pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă, la unităţile de pe raza municipiului şi judeţului Arad.

În urma acţiunilor de control întreprinse, inspectorii de muncă au aplicat 1129 de sancţiuni contravenţionale, din care 692 de sancţiuni au fost aplicate de corpul de control relaţii de muncă, din care 145 amenzi şi 547 avertismente şi 437 de sancţiuni au fost aplicate de corpul de control securitate şi sănătate în muncă, din care 72 amenzi şi 365 avertismente.

Analizând aceste date statistice se poate observa faptul că inspectorii de muncă din ambele corpuri de control, se axează, în procesul de control, în principal, pe prevenţie şi nu pe amendă, tocmai pentru a-i determina pe angajatori să înţeleagă, pe viitor, necesitatea şi importanţa respectării prevederilor legislaţiei muncii în vigoare.

Valoarea sancţiunilor contravenţionale aplicate s-a ridicat la suma de 500.600 lei, din care 278.100 lei pe linia relaţiilor de muncă şi 222.500 lei pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă.

De menţionat ar fi faptul că, pe lângă sancţiunile contravenţionale aplicate, au fost dispuse şi măsuri de remediere a abaterilor constatate, precum şi termene concrete de intrare în legalitate.

Accidentele de muncă:

În perioada amintită, au fost înregistrate un număr de 37 de accidente de muncă soldate cu 37 de accidentaţi, din care 30 cu incapacitate temporară de muncă şi 7 accidentaţi mortal.

De precizat ar fi faptul că în perioada de referinţă nu s-a înregistrat nici un accident de muncă colectiv.

Munca fără forme legale:

În ceea ce priveşte munca fără forme legale, inspectorii de muncă au depistat, în primele 4 luni ale acestui an, 26 de angajatori care practicau munca fără forme legale, unde au fost identificate 224 de persoane, dintre care 25 femei şi un tânăr. Din cele 26 de firme, la 10 s-au aplicat prevederile art. 264 alin. 4 din Legea 53/2003 (Codul Muncii), angajatorii primind la muncă mai mult de 5 persoane care desfăşurau activitate fără forme legale de angajare, fapta lor constituind infracţiune („constituie infracţiune şi se sancţionează cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă penală primirea la muncă a mai mult de 5 persoane, indiferent de cetăţenia acestora, fără încheierea unui contract individual de muncă.”)

Reamintim persoanelor care prestează muncă fără încheierea unui contract individual de muncă că pot fi sancţionate de inspectorii de muncă cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei.

Numărul de sesizări:  

În perioada antemenţionată, la Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad au fost înregistrate un număr de 127 de petiţii, dintre care 66 au fost înregistrate pentru neacordarea drepturilor salariale, 5 pentru neîntocmirea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă, 1 pentru neîntocmirea actelor de încetare a raportului de muncă, 8 pentru nerespectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă, 9 pentru neplata orelor suplimentare şi 38 diverse.

Contracte individuale de muncă active:

În primele 4 luni ale anului 2015, numărul salariaţilor activi a fost de 130640 din care un număr de 113998 de salariaţi au avut încheiat contract individual de muncă cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, iar 6697 de salariaţi au încheiat contract individual de muncă pe perioadă determinată. De asemenea, un număr de 20.576 salariaţi au încheiat cu angajatorii contract individual de muncă cu timp parţial, din care 18708 pe durată nedeterminată şi 1868 pe durată determinată.

Spre deosebire de anul trecut, în primele 4 luni 2016, numărul salariaţilor activi a crescut la 132180, din care 122290 cu normă întreagă (115670 pe durată nedeterminată şi 6620 pe durată determinată) şi 20915 de salariaţi au avut încheiat cu angajatorii contract individual de muncă cu timp parţial (18899 pe durată nedeterminată şi 2016 pe durată determinată).

Creşterea numărului de contracte individuale de muncă şi, implicit diminuarea fenomenului de “muncă la negru” , în judeţul Arad, se datorează şi acţiunilor de control întreprinse de către inspectorii de muncă din cadrul ITM Arad şi, implicit numărului de campanii derulate în diverse domenii de activitate.

(actualitati-arad.ro vă oferă integral comunicatul transmis de ITM Arad. actualitati-arad.ro nu îşi asumă în niciun fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru publicarea acestora.)

Share Button

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *