ISJ Arad: Concursul pentru ocuparea posturilor didactice pe perioadă determinată

Publicat de actualitati-arad in 01 Sep, 2015 | Parerea ta

comunicat presaInspectoratul Școlar Județean Arad organizează, în perioada 1-9 septembrie 2015, concurs și testare pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate rămase neocupate în urma ședințelor publice de repartizare.

Concursul constă în probă practică/orală sau inspecție specială la clasă și probă scrisă în profilul postului didactic/catedrei, potrivit programelor specifice pentru concurs în vigoare. La concurs se pot înscrie candidați cu studii corespunzătoare postului solicitat (pregătire științifică și psihopedagogică) care au obţinut cel puţin nota 5 (cinci) la inspecţia specială la clasă sau la probele practice de profil în cadrul concursului naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor, sesiunea 2015 ori cel puțin media 8 (opt) la inspecțiile la clasă în profilul postului, în cadrul examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2015.

Proba scrisă se susţine pe baza subiectelor elaborate de comisia judeţeană de elaborare a subiectelor și baremelor de evaluare, în aceleași condiții ca și proba scrisă din cadrul concursului naţional de ocupare a posturilor didactice vacante/rezervate din învățământul preuniversitar: durata de redactare a lucrării scrise 4 (patru) ore. Media de repartizare se calculează după formula: (3 x nota scris + nota inspecție sau probă practică) – 4 .

Testarea personalului fără studii corespunzătoare postului constă în interviu și lucrare scrisă. La testare se pot prezenta persoane care au absolvit cel puțin liceul, cu diplomă de bacalaureat. Lucrarea scrisă se susține înaintea interviului, durata de redactare fiind de 3 (trei) ore. Media de repartizare se calculează după formula: (2 x nota scris + nota interviu)  – 3

Centrul de concurs/testare: Școala Gimnazială ”Caius Iacob” Arad

Calendar concurs/testare:

Înscrierea candidaților la centrul de concurs/testare

Marți, 01.09.2015 între 9.00-13.00

Miercuri, 02.09.2015 între 9.00-13.00

Derularea probelor

Joi, 03.09.2015

9.00 – 12.00: proba scrisă din cadrul testării personalului fără studii corespunzătoare postului

13.00 – 16.00 interviul (conform programării ce va fi afișată în centrul de concurs/testare)
Vineri, 04.09.2015

9.00 – 13.00: proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice în vederea angajării cu contract individual de muncă pe perioadă determinată a personalului didactic calificat

Afișarea rezultatelor:

Luni, 07.09.2015

Depunerea contestațiilor:

Luni, 07.09.2015 în intervalul 9.00-11.00

Marți, 08.09.2015 în intervalul 9.00-11.00

Afișarea rezultatelor finale:

Miercuri, 09.09.2015

Ședință publică de repartizare:

Joi, 10.09.2015

Concursul are loc conform art. 98 din Metodologie:

Art. 98 (1) Concursul organizat de inspectoratul școlar la nivel județean pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate constă în probă practică/orală sau inspecție specială la clasă și probă scrisă în profilul postului didactic/catedrei, potrivit programelor specifice pentru concurs în vigoare, aprobate prin ordin al ministrului educației naționale.

(2) La concursul organizat de inspectoratul școlar la nivel județean nivelul pot participa candidați care au obținut cel puțin nota 5 (cinci) la inspecția specială la clasă sau la probele practice de profil în cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor, sesiunea 2015 ori cel puțin media 8 (opt) la inspecțiile la clasă în profilul postului, în cadrul examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2015.

(3) Candidații care n-au susținut probe practice/orale în cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor, sesiunea 2015, pot susține aceste probe în cadrul concursului organizat la nivel județean. Probele practice/orale de profil pentru posturile care sunt condiționate pentru ocupare de probă practică/orală, se organizează se desfășoară şi se evaluează potrivit anexelor 5-12, de o comisie constituită la nivel județean, conform art. 65 alin. (3)-(5).
Prin umare, la concursul județean pentru calificați avem următoarele categorii de candidați:

– candidați care s-au înscris si la concursul național, au fisa de înscriere și au susținut in cadrul concursului național inspecții sau probe practice si care doresc sa susțină și la concursul județean aceeași disciplina (candidații depun doar cerere de înscriere);

– candidați care s-au înscris la concursul național, au fisa de înscriere și au susținut in cadrul concursului național inspecții și care doresc sa participe la concursul județean la o disciplina care necesită proba practice (candidații depun doar cerere de înscriere și vor susține proba practică în 3 septembrie 2015);

– candidați care nu s-au înscris la concursul național – acești candidați se pot înscrie la concursul județean numai la discipline (posturi) care necesita proba practica: arte, muzica, palate si cluburi copii, cluburi sportive școlare, informatica, instruire practica etc. ( candidații depun dosar de înscriere).

– candidați care nu s-au înscris la concursul național, dar au participat la examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2015 și au obținut cel puțin media 8 (opt) la inspecțiile la clasă în profilul postului din cadrul examenului național de definitivare 2015 (candidații depun dosar de înscriere și o adeverință care atestă nota obținută la inspecțiile la clasă în profilul postului din cadrul examenului național de definitivare 2015).

În 3 septembrie 2015 se organizează probele practice pentru concursul județean. Probele practice se pot susține la data fixata in Calendar. Inspecții speciale la clasa nu se pot susține însă în aceasta perioadă.

(actualitati-arad.ro vă oferă integral comunicatul transmis de ISJ Arad. actualitati-arad.ro nu îşi asumă în niciun fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru publicarea acestora.)

Share Button

comentarii

Leave a comment

libris.ro%20

Mai multe din Comunicate de presa

… Socializeaza …

Certificat Web ziare ziare-pe-net.ro stiri in timp real! Stiri Ziare