Ziarul electronic al arădenilor

Înscrieri pentru președinți și operatori în secțiile votare pentru alegerile parlamentare

comunicat-presaPrimăria Municipiului Arad preia cereri pentru funcţia de preşedinte al biroului electoral al secţiei de votare sau de locţiitor al acestuia, precum şi de operator calculator în secţia de votare.

Persoanele interesate se vor înscrie la Primăria Municipiului Arad – Serviciul Administraţie Publică Locală, camera 36, în cel mai scurt timp, în zilele lucrătoare, de luni până joi, între orele 8,00-17,00, iar vineri, între orele 8,00-14,00.

Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, locţiitorul acestuia şi operatorul primesc câte o indemnizaţie de 150 lei/zi pentru fiecare zi de activitate, max. 5 zile, indemnizaţie impozitată în condiţiile legii.

Preşedintele şi locţiitorul vor face parte din Corpul experţilor electorali, prin decizie a Autorităţii Electorale Permanente, fapt pentru care trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

– au cetăţenia română;

– cunosc limba română, scris și vorbit;

– au drept de vot;

– au o stare de sănătate corespunzătoare îndeplinirii funcţiei;

– nu fac parte dintr-un partid politic;

au absolvit cel puţin învăţământul general obligatoriu;

nu sunt urmăriţi penal, trimişi în judecată penală sau condamnaţi penal.

Operatorii calculator trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;

c) să aibă minimum 18 ani împliniţi;

d) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

d) să fi absolvit învăţământul general obligatoriu;

e) să deţină cunoștinţe de bază în tehnologia informaţiei.

Modelul cererilor se află pe site-ul www.primariaarad.ro sau la Primăria Municipiului Arad, Serviciul Administraţie Publică Locală – camera 36.

La cererea tip cei interesaţi vor anexa copii după ultimul act de studii, actul de identitate şi copie certificat de căsătorie (pentru cei care şi-au schimbat numele prin căsătorie). Se vor prezenta şi originalele pentru confruntare (care se vor restitui pe loc) sau copii legalizate pentru actul de studii.Cererea tip şi executarea de copii după originale pot fi asigurate gratuit de către Primăria Municipiului Arad, camera 36.

(actualitati-arad.ro vă oferă integral comunicatul transmis de Biroul de presă al Primăriei Municipiului Arad. actualitati-arad.ro nu îşi asumă în niciun fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru publicarea acestora.)

Share Button

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *