Ziarul electronic al arădenilor

Ce buget va avea municipiul Arad în 2015

OLYMPUS DIGITAL CAMERAReprezentanții Primăriei au afișat la transparență proiectul Bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2015, iar cei interesați pot să facă sugestii sau să-și exprime opiniile cu privire la modul în care vor fi cheltuiți banii municipalității.

Conform proiectului afișat la transparență, Bugetul general al municipiului Arad pentru acest an este 572.170.000 lei.

În proiect se menționează că veniturile proprii, în sumă de 260.036.000 lei, reprezintă 66,7 la sută din totalul bugetului.

Totodată, subvenţiile de la bugetul de stat sunt în sumă de 10.024.000 lei, din care se va finanţa ajutorul pentru încălzirea locuinţelor cu lemne, cărbuni, şi combustibili petrolieri, sănătatea, contractele încheiate cu direcţiile de sănătate publică, şi proiectele FEN postaderare.

De asemenea, bugetul mai cuprinde şi 22.729.000 lei, bani primiţi de la UE, în contul plăţilor efectuate.

„La stabilirea cheltuielilor bugetare s-a avut în vedere asigurarea cu prioritate a fondurilor necesare pentru continuarea lucrărilor de investiţii începute, inclusiv a cofinanţării din bugetul local a fondurilor atrase din împrumuturi BERD, precum şi finanţarea iniţială a investiţiilor din fonduri FEN post aderare. S-a urmărit alocarea la un nivel strict necesar a cheltuielilor de fincţionare în vederea funcţionării instituţiilor de învăţământ, cultură, asistenţă socială, cheltuielilor privind întreţinerea oraşului, subvenţionarea energiei termice şi transportului în comun“, se menționează în proiectul de hotărâre privind Bugetul general de venituri și cheltuieli al municipiului Arad.

La capitolul cheltuieli publice pentru acest an, Primăria a alocat 27.408.000 lei pentru plata ratelor împrumuturilor contractate până în prezent de la BERD, BIRD și Dexia.

De asemenea, pentru achitarea subvenţiilor pentru energia termică livrată populaţiei a fost alocată suma de 2.500.000 lei, în timp ce pentru transportul în comun au fost prevăzute subvenții în valoare de 9.000.000 de.

Pentru cheltuielile aferente întreținerii orașului a fost alocată suma de 91.049.000 lei (pentru întreţinere şi reparaţii străzi, iluminat, salubrizare stradală, canalizare, gospodărire comunală, baze sportive, alimentare cu apă, deszăpeziri, întreţinere, consum apă fântâni arteziene, activităţi de prindere şi punere sub control a animalelor fără stăpân), iar la capitolul asistență socială cheltuielile estimate sunt de 8.280.000 de lei.

Municipalitatea a mai alocat în buget 1.920.000 lei pentru bursele elevilor, 200.000 lei pentru susținerea cultelor și 500.000 lei pentru despăgubiri civile.

Proiectul privind Bugetul general de venituri și cheltuieli al municipiului Arad a rămâne afișat la transparență până la data de 12 februarie, iar la Registratura Primăriei Arad, cei interesaţi pot depune în scris recomandări, sugestii şi opinii privind aceste documente.

Informaţii suplimentare pot fi solicitate începând cu data de 2 februarie, între orele 8.00-18.00, la Serviciul Relaţii cu Publicul, camera 5.

Cei interesaţi pot solicita în scris şi pot primi copii contra cost după aceste acte, care pot fi studiate şi pe site-ul Primăriei Arad, la adresa www.primariaarad.ro.

Share Button

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.