Ziarul electronic al arădenilor

Cancerul profesional, în vizorul inspectorilor de muncă

Pe parcursul trimestrului I al acestui an, se derulează acţiunea intitulată generic „controlul punerii în aplicare a legislaţie de protecţie a lucrătorilor expuşi la agenţi chimici cancerigeni”.

Obiectivul acţiunii îl constituie prevenirea cancerului profesional prin controlul punerii în aplicare a legislaţiei specifice şi prin  conştientizarea factorilor interesaţi.

Această acţiune a fost demarată întrucât cancerul este considerat principala cauză a deceselor legate de muncă în Europa.

În România, se estimează că în anul 2011 s-au produs 4233 de decese din cauza cancerului profesional.

Evident se poate face mai mult pentru reducerea numărului de cazuri de cancer profesional şi comunitatea europeană (politicieni, guvernanţi, cercetători, sindicate ş.a.) s-a mobilizat să găsească mijloace pentru prevenire.

Astfel, Comisia Europeană consideră prevenirea bolilor profesionale o provocare a Cadrului strategic al UE privind sănătatea şi securitatea la locul de muncă 2014-2020. A propus deja valori limită de expunere pentru 13 agenţi cancerigeni dintr-o listă de agenţi identificaţi ca prioritari şi urmează să facă propuneri şi pentru alţii. În acelaşi sens, Parlamentul European a solicitat statelor membre să accelereze punerea în aplicare a Regulamentului REACH, în special înlocuirea substanţelor chimice care provoacă cele mai frecvente boli profesionale. De asemenea, a cerut inspecţiilor muncii să intensifice iniţiativele de prevenire şi de educare care să vizeze creşterea gradului de sensibilizare a cetăţenilor cu privire la normele şi procedurile de sănătate şi securitate.

Grupul ţintă îl reprezintă angajatori din domeniile de activitate care utilizează substanţe/amestecuri chimice cancerigene de categoriile 1A şi 1B conform Regulamentului CLP-  Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006).

Categoria de agenţi cancerigeni 1A cuprinde substanţe despre care se ştie că au potenţial  să provoace cancer uman. Cele mai cunoscute sunt: benzenul, azbestul, anhidrida arsenioasă, benzidina, trioxidul de crom, clorura de vinil, nichelul (compuşi), pulberea de lemn de esenţă tare, produse rezultate din prelucrarea ţiţeiului şi a cărbunelui etc.

În categoria 1B sunt clasificate substanţe care se presupune că sunt cancerigeni umani, de exemplu, fibra de sticlă, oxidul de etilenă, acrilamida, acrilonitrilul, benzopirenul, hidrazina, diazometanul, beriliul, bicromaţii, cadmiul (compuşi), sulfatul de etil, formaldehida, tricloretilena, 1,2 dicloretanul ş.a.

Substanţe cancerigene se folosesc în multe activităţi economice: agricultură, industria extractivă, coafor, laboratoare de cercetare, construcţii, gaz, şantiere navale, industria petrolieră, petrochimie, tratamente ale metalelor, transporturi feroviare, imprimerii, transporturi aeriene, industria ceramică, industria textilă, industria materialelor plastice, activităţi care utilizează fibrele minerale şi artificiale, sectorul sanitar, industria lemnului, industria de parfumuri, industria de pielărie, industria sticlei, industria cauciucului etc.

Legislaţia de securitate şi sănătate în muncă stabilește o serie de dispoziții concrete specifice agenților chimici cancerigeni în HG nr. 1093/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate şi sănătate pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă.

Demersul instituţiei noastre susţine sloganul Zilei mondiale de luptă împotriva cancerului de anul acesta: Să învingem cancerul mai curând! (Let’s beat cancer sooner!), România adoptând Ziua luptei împotriva cancerului prin Legea nr. 274/2015.

(actualitati-arad.ro vă oferă integral comunicatul transmis de ITM Arad. actualitati-arad.ro nu îşi asumă în niciun fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru publicarea acestora.)

Share Button

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *