Ziarul electronic al arădenilor

Biciclete de închiriat, în municipiul Arad

biciclete1Municipalitatea intenționează să implementeze în Arad un sistem de închiriere a bicicletelor, pentru utilizarea intensivă a acestui mijloc de transport.

Proiectul de hotărâre cu studiul privind implementarea sistemului de închiriat biciclete (bike-sharing) în municipiul Arad va fi supus votului în următoarea ședință a Consiliului Local Municipal.

Conform documentului, „Aradul dispune, în prezent, de o amplă infrastructură de piste de biciclete, care permite şi, în acelaşi timp, impune administraţiei locale promovarea ciclismului prin cele mai moderne mijloace şi stimularea cetăţenilor în sensul utilizării pe scară largă a acestui mod de transport economic, ecologic şi sănătos“.

„Reţeaua de piste de biciclete recent creată, în lungime totală de 132,7 km, a fost concepută astfel încât să acopere optim suprafaţa urbană, legând între ele toate cartierele municipiului şi interconectând aria periurbană, zona de agrement Parcul Lunca Mureşului, Faleza Mureşului şi zona centrală. În acest context, există toate condiţiile pentru implementarea unui sistem modern de închiriere a bicicletelor, menit să conducă la valorificarea cât mai eficientă a infrastructurii create, la optimizarea mobilităţii şi fluidizarea traficului urban, la protejarea mediului şi, implicit, la îmbunătăţirea condiţiilor de trai pentru comunitate“, se menționează în proiectul de hotărâre.

În același proiect de hotărâre se mai arată că introducerea unor servicii de transport cu bicicleta „s-a dovedit o soluţie viabilă în oraşele din Europa şi nu numai, cu impact pozitiv asupra condiţiilor de trafic şi asupra mediului înconjurător, prin asigurarea unei alternative sănătoase de transport, dar şi de petrecere a timpului liber“.

„Studiul pentru implementarea unui sistem de închiriere biciclete în municipiul Arad, elaborat în cadrul proiectului «Dezvoltarea comună a pistelor de biciclete în Arad şi Gyula», finanţat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria – România 2007 – 2013”, propune un plan pentru crearea unui sistem de tip bike-sharing în Arad, recomandă un model pentru administrarea şi operarea sistemului, conturează strategiile posibile şi identifică etapele pentru implementarea acestuia.

Acest studiu reprezintă punctul de pornire pentru definirea şi implementarea sistemului de închiriere a bicicletelor, urmând ca descrierea detaliată a sistemului şi estimarea costurilor de instalare, operare şi întreţinere să se realizeze ulterior, prin elaborarea unui studiu de fezabilitate, a documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii şi a proiectului tehnic“, se mai menționează în proiectul de hotărâre care va fi supus votului consilierilor locali.

În raportul de specialitate care este anexat proiectului se precizează că „stimularea mersului cu bicicleta este unul dintre principalele instrumente prin care autorităţile locale pot contribui la îndeplinirea obiectivelor cuprinse într-o serie de documente strategice ale Uniunii Europene precum «Carta Verde Europeană a Transportului Urban», «Planul de Acţiune pentru Mobilitate Urbană» şi altele“.

„Pornind de la o analiză a sistemelor bike-sharing în Europa şi nu numai, studiul privind implementarea sistemului de închiriere biciclete în municipiul Arad analizează oportunităţile introducerii acestui sistem inovator ca o alternativă de transport public în Arad.  Esenţa conceptului o constituie introducerea unui mod de transport format dintr-o reţea de staţii care să asigure legătura dintre centrul oraşului şi celelalte puncte urbane cheie“, se mai menționează în raportul de specialitate.

Municipalitatea apreciază că implementarea sistemului va contribui la creşterea ponderii transportului cu bicicleta, anticipându-se o extindere treptată a sistemului, cu impact pozitiv asupra protecţiei mediului, a calităţii vieţii şi a sănătăţii cetăţenilor în municipiul Arad.

Share Button

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *