ANAF a început verificarea persoanelor cu venituri mari

Publicat de actualitati-arad in 06 Aug, 2015 | Parerea ta

anafAgenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a demarat verificarea persoanelor fizice cu venituri mari care prezintă risc fiscal, respectiv a celor care au o avere ce nu poate fi justificată de veniturile declarate.

Potrivit unui comunicat al ANAF, programul de asigurare a conformării fiscale a persoanelor fizice cu risc fisc (PFRF) vizează verificarea veniturilor şi a declarării acestora începând cu anul 2011, întrucât doar pentru acestea se poate aplica atât regula de impozitare a veniturilor a căror sursă nu a fost identificată, cât şi procedura de verificare, conform normelor stabilite de legiuitor.

Durata efectuării verificării fiscale este de maximum 6 luni, respectiv 12 luni în cazul în care sunt necesare informaţii din străinătate.

„Acum a venit momentul, după doi ani de pregătiri laborioase, să apăsăm şi mai tare pedala luptei împotriva evaziunii, inclusiv pe segmentul persoanelor fizice. Fie ele personalităţi ale vieţii publice, manelişti, cămătari etc, cu toţii fiind pentru noi doar contribuabili cu obligaţii declarative. Cu toţii vor trebui, mai devreme sau mai târziu, să facă dovada fiscalizării veniturilor cu care şi-au construit averile“, a afirmat Gelu Ştefan Diaconu, preşedintele ANAF.

Decizia de verificare a persoanelor fizice cu risc fiscal a fost luată de conducerea ANAF ca urmare a analizelor de risc fiscal efectuate de Direcţia Verificări Fiscale asupra persoanelor fizice, în cadrul programului de asigurare a conformării fiscale a persoanelor fizice cu averi mari (PFAM), pe baza datelor disponibile privind veniturile declarate şi alocările de fonduri (creşteri patrimoniale, achiziţii, creanţe, cheltuieli etc.), în urma cărora au fost identificate şi alte persoane fizice decât cele din grupul PFAM care prezintă risc de nedeclarare a unor venituri semnificative şi sustragere de la plata impozitelor aferente.

În eşantionul de risc PFRF intră persoanele fizice cu avere afişată semnificativă (imobile, autoturisme de lux, alte bunuri de mare valoare, creanţe din creditări acordate companiilor şi/sau persoanelor fizice, depuneri semnificative în conturi bancare din România sau din străinătate, cheltuieli personale ridicate) nejustificată de veniturile declarate.

Potrivit Codului de procedură fiscală, verificarea situaţiei fiscale personale a persoanelor fizice presupune parcurgerea unei serii de etape, respectiv: analiza de risc fiscal; selectarea persoanelor care vor fi supuse verificărilor fiscale prealabile documentare; verificarea prealabilă documentară efectuată asupra persoanelor selectate – se desfăşoară la sediul organului fiscal, fără notificarea contribuabilului, pe baza informaţiilor şi documentelor deţinute sau obţinute de administraţia fiscală; verificarea fiscală a persoanelor pentru care verificarea fiscală prealabilă documentară a constatat existenţa diferenţei semnificative, în sensul legii, între veniturile estimate pe baza situaţiei fiscale personale şi veniturile declarate administraţiei fiscale – se desfăşoară împreună cu contribuabilul şi cu colaborarea acestuia.

Prin verificarea fiscală prealabilă documentară (VFPD) se estimează nivelul veniturilor realizate de persoana fizică controlată, care se compară cu veniturile din declaraţiile fiscale şi se stabileşte dacă verificarea fiscală continuă sau încetează. Dacă între venitul estimat în VFPD şi venitul declarat este o diferenţă semnificativă, respectiv de 10%, dar nu mai puţin de 50.000 de lei, verificarea continuă şi se emite persoanei în cauză avizul de verificare.

Persoana verificată are la dispoziţie 60 de zile pentru a prezenta organelor de verificare documente justificative sau alte clarificări relevante pentru situaţia sa fiscală.

Perioada poate fi prelungită cu 30 de zile, o singură dată, la solicitarea scrisă şi temeinic justificată a persoanei fizice, cu acordul fiscului. În acelaşi termen persoana fizică verificată trebuie să depună şi declaraţia de patrimoniu şi venituri.

Nerespectarea obligaţiei de depunere a declaraţiei constituie potrivit Codului de procedură fiscală contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 10.000 la 50.000 lei.

Persoana fizică supusă verificării situaţiei fiscale personale poate solicita o singură dată, în scris, amânarea datei începerii verificării, pentru motive justificate.

Orice venituri constatate de organele fiscale, a căror sursă nu a fost identificată, se impun cu cotă de 16%, iar prin decizia de impunere se calculează şi obligaţiile fiscale accesorii (penalităţi, dobânzi).

În cazul constatării de indicii care ar putea întruni elementele constitutive ale unei infracţiuni se sesizează organele de urmărire penală competente.

Share Button

comentarii

Leave a comment

libris.ro%20

Mai multe din Economic

… Socializeaza …

Certificat Web ziare ziare-pe-net.ro stiri in timp real! Stiri Ziare